Gizemli Savaşçılar: Ninjalar – 2

Ninjutsu - Bir ninjutsu tekniği ile ölümcül bir noktaya vurarak bir samurayı öldürmeyi tasvir eden bir çizim.

Ninjutsu – Bir ninjutsu tekniği ile ölümcül bir noktaya vurarak bir samurayı öldürmeyi tasvir eden bir çizim.

Yazı dizisinin ilk bölümünde ninja tarihinden bahsetmiştim. Yazı dizisinin bu bölümünde daha derine ve ninja yaşayışına ineceğim.

Ninjutsu

Ninjutsu, gizlilik sanatı anlamına geliyor. Japonca karakter “nin” (aynı zamanda shinobi anlamına da geliyor) azim, dayanıklılık ve katlanma gibi birçok anlama sahiptir. Ninjutsu, ninjaların kullandığı özel teknik ve yöntemleri belirtmek için kullanılan terimdir. Ninjutsu, bir yaşan tarzı olarak uzun bir zaman diliminde ortaya çıktı ve gelişti. Ninjutsu terimi, ninja yaşam tarzı başladıktan birkaç nesil sonrasına kadar kullanılmadı.

Ninjutsu, merkezi Honshu’da (Japonya’nın en büyük adası) 1100 yıl önce ortaya çıktı. Dağlarda, diğer merkezlere oldukça uzak dağ bölgelerinde yaşayan klanlar tarafından geliştirildi. Ninja klanları doğayı iyi gözlemlerdi; tıpkı Kızılderililer gibi, doğaya, toprağa ve yeryüzüne yakın bir bağ hissederlerdi. Bu yüzden, ninjaların yaşam tarzı doğa kurallarına göre yaşamayı gerektiriyordu, doğaya karşı değil. Ninjalar oldukça spiritüel insanlardı ve inançları ninjutsuda  önemli rol oynardı.

Bu spiritüel etkilerden biri Şinto inancıydı. Şinto inancına göre her nesnenin bir ruhu vardır. Tanrı mutlak bir varlıktan ziyade bu şekilde tanımlanırdı.  Bir diğer spiritüel etki ise Budizm’in Mikkyo mezhebidir. Mikkyo; bir din olmayıp insanın kişisel gücünü artırma yöntemidir. Bu yöntemler; kişinin kendi enerji ve niyetlerini özel hedefine odaklamaya yarayan gizli söz ve sembollerin kullanımını kapsıyordu. Genel kanı, bu yöntemlerin Japonya’ya dışarıdan, Çin’den, geldiği kabul edilir. Çin’deki T’ang Hanedanı’nın düşmesinden sonra, birçok kovulmuş savaşçı, filozof, askeri strateji uzmanları yeni hanedanın cezalarına maruz kalmamak için Japonya’ya göç ettiler. Çin savaş taktikleri ve stratejileri, bedenin ve ruhun doğayla uyumlu şekilde hareket etmesi için beyin ve beden sezgileriyle bu rahipler evrene bir yorum getirmeye çalışırdı. Bu Çinli kişilerin felsefe, bilgi ve gelişmiş savaş stratejilerini yüzyıllar boyu öğrenmeye maruz kalan önceler, Japon gizlilik sanatıyla uğraşan savaşçı rahipler, sonrasında ninja aileleri böylelikle yüzyıllar içerisinde ninjutsuyu oluşturdu. Bir diğer deyişle, Çin savaş stratejisi ve felsefesi Japon elementleri ve nitelikleriyle kaynaşarak ninjutsu meydana getirdi. Ninjalar, ayrıca Shugenja adı verilen, Ninjalarla aynı dağlarda gezinen bir grup insandan da oldukça etkilendi. Spiritüel anlamda kendini keşfetmeye yarayan Shugendo yöntemi, kişinin kendisini sert hava koşullarına ve arazinin topolojisine maruz bırakarak, doğanın ve yeryüzünün kendisinden güç alarak güçlenmeye çalışmaktır. Ateşin üzerinde yürüme, dondurucu soğukluktaki şelalelerin altında durma, uçurumun kenarına abanmak gibi eylemleri, korkuyu yenmek ve doğanın gücünü kendilerine yüklemek için yaparlardı. Bu üç spiritüel yöntem ninjutsunun gerçek köklerini oluşturmadı. Sadece ninjutsuyu büyük ölçüde etkiledi. Ninjutsu ayrı bir felsefedir.

Kunoichi

Kunoichi

Ninjalar özünde savaşkan, savaşçı ruhlu değildir; fakat sürekli devlet yönetimi tarafından taciz edilmiştir, adaletsiz vergilendirme ve dinsel eziyetlerle. Ninjalar, sonunda, kendilerini savunma adına daha verimli hareket etmişlerdir. Onlar için kendini savunmak adına her yol mübahtır. Kendi doğanın üstün işleyiş bilgisini ve miras aldıkları özel askeri teknikleri silah olarak sayıca üstün hükümet ordularına karşı kullandılar. Kendilerini korumak ve savunmak adına her türlü kurnazlığı kullanıp içlerinde batıl inançlar taşıdılar. Hatta gerektiğinde, barış ve huzuru sağlamak adına her türlü hilekar politik manipülasyonu kullandılar. Örneğin; kunoichiler dansçı, geyşa kılığına girip, düşmanını baştan çıkarıp görevini tamamlayabiliyordu.

Ninjalar aynı zamanda kovulmuş samurayların torunları oldukları için, hükümetin politik planlarına yakın durup öyle hareket ettiler. Hatta bazen bir ninja ailesi, samuray klanları arasındaki güç mücadelesinden ninjaları ve kendi aile üyelerini korumak için askeri bilgi kaynaklarından bilgiler toplardı. Hatta hangisi kendisine avantaj sağlarsa, o samuray klanını desteklerlerdi. Ayrıca, ninjaların muhbirlik yapması gibi özellikleri genelde ninjaları kötü niyetli olarak tanıtır. Bu sadece azınlıktaki ninjalar için geçerlidir. Ninjalar, aslında, kendi ailelerinin ve toplumunun ortak amaçları için çok çalışırlardı.

Ninjalar tam anlamıyla asker olarak tanımlanamaz. Fakat, geninler ve diğer ninjalar çocukluktan itibaren savaşçı olarak yetişirdi. Bu yetişmenin amacı ise savunma, önlem ve ihtiyattır. Geninler; gerektiğinde herhangi bir zamanda topluluğu ve klanı korumak için çağrılacaklarını bilirlerdi, zamanlarının çoğunu ise çiftçilik veya tüccarlık yaparak geçirirlerdi. Geninler chuuninlerin, chuuninler ise joninlerin emrindeydi. Jonin, en üst rütbeli ninja, bütün felsefi ve uzun vadeli stratejik planları ve kararları klan adına oluşturan kişiydi. Genellikle, joninin kimliği, chuunin ve geninlerden de gizli tutulurdu.

Ninjutsu’nun Kökenleri

Yüzyıllar boyunca ninja aileleri, doğanın temel yasalarını anlama yoluyla aydınlanmaya ulaşmanın ezoterik yöntemlerini uygulayarak dağlarda yaşadı. Tarih, ninjalara, kendilerini, ailelerini ve yaşam tarzlarını korumayı öğretti. Kendilerinin gelmiş geçmiş en müthiş savaşçılar olarak anılmasını sağlayan ninjutsuyu mükemmelleştirdiler.

Ninjalar genelde insanlara biraz sihirli gelir ve onlar için gerçek üstü yakıştırmalar yapılır; halbuki, sadece yanlış anlaşılmış özgün bir felsefe bakış açısına sahiplerdi. Bu felsefe savaş yöntemlerini etkiledi. Bu yüzden, tıpkı samurayların bushidosu gibi, kendileri de Ninpo’yu benimsedi.

Ninjaların savaş yöntemi genelde sinsi ve aldatıcı algılanır. Halbuki, ninjanın bakış açısına göre, gerilla savaşçılığına karşın sayıca üstün olanların samurayların olmasının yaptıkları şeyi gayet mantıklı kıldığına inanıyorlardı. Ninjalar sayıca oldukça az olduğundan, hayatta kalmak için alışılmadık savaş yöntemleri, stratejiler uyguladılar. Kendini savunmak ve stratejik davranmak, sadece ve sadece rakibini – ne yolla olursa olsun, zekice taktiklerle- yenmeye odaklanmak ve düşmanın işini tamamen ve hızlıca bitirmek, savaş felsefelerini oluşturdu. Bunların hepsi barışı sağlamak için ve kendini savunmak içindi. Asıl amaçları herkes için barış ortamının sağlanmasıdır, çünkü samuraylar tarafından oldukça rahatsız edildiler. Ninjutsu, ruhsal arınma ve mutlu bir kişilik amaçlar ve bu da barış ve doğaya, evrene uyumlu olmakla sağlanırdı. İşte bu, ninjaların ninposudur. Bu yüzden büyücü, gerçek üstü güçler gibi yakıştırmalara maruz kaldılar. Kapalı ve iletişimsiz bir topluluk olmalarından dolayı, yeteneklerini abartarak bir gizem kılıfına büründüler. Anlaşılmayan şeylerden korkmak doğaldır ve bu gizem de korkulara sebep oldu.

Ninjutsu Teknikleri

Ninjutsu ryuuları, yani ninjutsu okulları, tarih boyunca kendine özgü teknikleri geliştirir ve öğretirdi. Örneğin; Iga’daki Togakure-ryuu, Iga-ryuu ve Kouga’daki Kouga -ryuu… Iga-ryuu, Iga klanından olan Momochi, Hattori ve Fujibayashi gibi büyük ailelerin yönetimindeydi. Birçok farklı ve özgün ninjutsu bu okullarda öğretilirdi. Koto-ryuu’nun kemik kırma sanatı Koppojutsu sonradan karate ve judoya dönüştü. Fudo-ryuu daha çok shuriken fırlatma tekniklerine, yani shurikenjutsuya, önem verirken; Gyokko-ryuu sinir noktalarına saldırı tekniklerinde, yani Koshijutsudauzmandı. Togakure-ryuu kendi özel aletlerinden olan shuko (ele giyilen, pençe şeklinde bir metal) ile ağaçlara ve duvarlara kedi gibi tırmanabiliyorlardı. Bu büyük klanların yanında; Izumo, Abe, Taira, Toda, Kashihara, Mori ve Sakaue gibi aileler ise bu tekniklerin birleştiği genel ninjutsu üzerinde yetkinlerdi.

Ninjutsu bir dövüş sanatı değildir, birçok teknik ve sanatın kullanıldığı bir sistemdir. Ninjutsunun alt sanatları ise şunlardır:

 •  Seishin-teki kyouko (manevî arınma)
 • Bōjutsu (sopa ve asa dövüşü)
 • Shurikenjutsu (shuriken fırlatma)
 • Sōjutsu (mızrak dövüşü)
 • Naginatajutsu (naginata dövüşü)
 • Kusarigamajutsu (kusarigama dövüşü)
 • Kayakujutsu (piroteknik ve patlayıcılar)
 • Hensōjutsu (kılık ve gerekli kimliğe bürünme)
 • Shinobi-iri (gizlilik ve sızma yöntemleri)
 • Bajutsu (binicilik)
 • Sui-ren (suyu kullanma)
 • Bōryaku (yöntemler)
 • Chōhō (casusluk)
 • Intonjutsu (kaçış ve gizlenme)
 • Tenmon (hava durumu)
 • Chi-mon (coğrafya)
 • Taijutsu (silahsız dövüş)
 • Kenjutsu (kılıçla dövüş)

Ninjutsu Silah ve Ekipmanları

Kusarigama

Kusarigama

 

Kusarigama: Kullanılması zor bir silahtır ve bu silahı iyi kullanabilen ninjanın, düşmanının silahını ele geçirmesine yarar.

 

 

Kyoketsu-shoge

Kyoketsu-shoge

 

Kyogetsu-shoge: Ninjalardan önce bir çifçilik aleti olup çift tarafı keskin ve kıvrık bir bölümü daha olan bir bıçaktır. Metal bir halkaya bağlı olan bir halat veya zinciri vardır ve aynı zamanda bıçağa bağlıdır. Halat kısmı, sağlam olduğu için saçtan da yapılırdı. Tırmanma ve düşmanını tuzağa düşürüp bağlayıp zararsız hale getirmeye ve bıçağıyla öldürmeye yarar.

 

 

 

Bō

 

 

Bō: Bambu veya beyaz meşeden yapılır. Saplamaya, vurmaya, sallamaya ve ortamda kum varsa, rakibin gözüne kum  kaçırmaya yarar; kolun bir uzantısı gibi işlev görür. Kolun bütün hareketlerini üstlenir. Yakın, el ve kolla dövüşe benzeyebilen bir işlevi vardır.

 

 

 

Kusari-fundo

Kusari-fundo

Kusari-fundo: Bir zincirin iki ucuna ağırlık  bağlanmış bir silahtır. Manriki de denir. Ağırlık, 56 gr ve 112 gr arasında değişir. Savunma amaçlı ve gizlenen bir silahtır.

 

 

 

Kakute

Kakute

 

Kakute: Genellikle kunoichiler tarafından tercih edilen, çelik veya demirden yapılan, ucunda uzun çiviler olan yüzük şeklinde bir silahtır. Orta parmağa takılır ve çivili kısım elin avuç yönündedir. Çivilerin ucu bazen zehire batırılır. Düşmanı en beklenmedik anda öldürmeye veya yaralamaya yarar. Tırmanmaya da yarar.

 

Shuriken

Shuriken

 

Shuriken: En bilinen ninja silahlarındandır, popüler kültürde ninja yıldızı da denir. Kesmeye ve saplamaya yarar. Shurikenler kendi aralarında sınıflandırılır: Bō shuriken, bilinen shurikenden farklıdır ve uzun (12 cm -21 cm arası) bir demir çubuğun bir bölümünün sivriltilmesiyle meydana gelir, dart okuna benzer; hira shuriken (shaken, kurumaken) ise en bilinen ninja yıldızıdır ve döndürülerek düşmana fırlatılır.

 

 

Tessen

Tessen

 

Tessen: Savaşta kullanılan bir yelpazedir. Genellikle kunoichiler kullanırdı. Yelpaze kısmı demirden olup   üzeri lake boyayla kaplanır, iskelet yapıyı oluşturan kısım ise bambudandır. Sürpriz ataklar için ideal olup; ok, dart oku işlevi gören silahları savuşturmaya   yarayarak savunma görevi de üstlenir. Yüzmek gerektiğinde de yüzmeyi kolaylaştırırdı.

 

 

Kunai

Kunai

Kunai: Yine en bilinen ninja silahlarındandır. Uzunluğu 20 cm – 60 cm arası değişir. Çok amaçlı bahçe düzenleme ve taş ustalığında kullanılan aletlerdendi, başta silah olarak kullanılmıyordu ve ninjalarla beraber silah olarak kullanılmaya başlandı. Bıçaktan ziyade levyeye yakındır. Yakın dövüşte kullanılan başlıca ninja silahlarındandır. Tırmanmada da iş görür.  Düşmana saplamaya yarar.

 

Fukiya (Senbon)

Fukiya -Senbon

Fukiya: Dart okuna benzer bir şekilde olup, gövde kısmı 1.2 m, iğne kısmı 20 cm civarındadır. Tam güçle fukiyaya üflenerek iğne kısmı uzağa fırlatılır. Kullanılan iğnelere de fukibari denir. Bu silah kullanılırken ninja kendisini kamufle eder. Bazen uzaktan öldürme, yaralama veya düşmanın dikkatini başka yere çekmek için kullanılır tıpkı shurikende olduğu gibi. Fukibariler tek başına da kullanılır ve bu durumda senbon adını alır.  Senbonlar zehre batırıldıktan sonra da fırlatılabilir.

Tekko

Tekko

 

Tekko: Elin dört parmağına geçirilerek, elin kütlesini artırarak  ve yumruğun momentumunu da hesaba katarak, yakın dövüşte yumruğun oldukça güçlü olmasını sağlar. Kılıca karşı bir kalkan görevi görür ve  bunu yaparken, eli de yaralanmaktan korur.

 

 

Ninjato

Ninjato

Ninjatō: Ninjaken (ninja kılıcı) ve shinobigatana (shinobi katanası) adı da verilir. Normal katananın tersine kıvrımlı değildir ve düzdür, daha ucuz malzemeden yapılır ve daha hafiftir (yarım kilo kadar). Ninjatōnun kını, suyun altında şnorkel görevi de görürdü ninjalar için. Aynı zamanda konuşmaları daha iyi duyabilmek için de kullanılırdı. Kın, bıçaktan daha uzundur aynı zamanda, bu durum kının içinde başka şeyleri saklamaya da yarar.

 

Nunchaku

Nunchaku

 

Nunchaku: Çok avantajlı bir alet değildir. Savunma amaçlıdır. Ustalaşılmazsa kişi kendisine zarar verebilir. Ustalık gerektirir.

 

 

 

Ninjalar ayrıca ok ve yay, ateşli ok, sai, tanto, kaginawa (duvara tırmanmak için) ve kaiken gibi silahları da kullanırlardı. Düşmanının silahını ele geçirirse onu da kullanabilirlerdi.

5 Gerçek Ninja Miti

Ninjutsu bir dövüş sanatıdır: Her ne kadar savaş ve dövüş en son başvurulacak seçenek olsa da, ninjalar muhbirlik ve düşmanı zekice yenmekte ustalaşmışlardır. Kılıç sallamayı düşük bir sanat olarak görürler.

Ninjalar görünmez olabilir: Filmlerdeki gibi yok olamasalar da, patlayıcı duman bombalarını birden patlatmaları sayesinde gözden hemen yok olup izlerini kaybettirebiliyorlardı. Ninjalar patlayıcılar konusunda da uzmandır. Patlayıcılar sayesinde kaybolurlar.

Ninjalar siyah giyer: Ninja kostümü hafif kumaştan yapılır ve gece karanlığında fark edilmemek adına siyah renktedir. Fakat siyahın dezavantajı, ay ışığında siyahın gözle görülür olmasıydı. Bu yüzden koyu lacivert daha çok tercih edilirdi.

Ninjalar uçabilir: Ninjalar sessiz ve hızlı hareket ederdi. Bunu başarmalarının sebebi ise oksijen alımını daha da artırıcı olan doğru nefes alma teknikleriydi.  Fakat ayakları hala yerde elbette.

Ninjalar suda yürüyebilir: Ninjalar su ayakkabıları kullanırdı ve bunlar dairesel ahşap tahtalardı veya kovalardı; hareket etmek için de kürek kullanırlardı. Bu şekilde de suda yürümüş olurlardı.

Tarihteki En Ünlü Ninjalar

Tarihteki en ünlü ninjalar; Kumawakamaru, Yagyuu Muneyoshi, Hattori Hanzo, Ishikawa Goemon, Fuuma Kotarou, Mochizuki Chiyome(kunoichi), Momochi Sandayuu, Fujibayashi Nagato, Kirigakure Saizo(Kirigakure Shikaemon), Kato Danzo, Masaaki Hatsumi ve Sarutobi Sasuke(Kozuki Sasuke)’dir.

Mochizuki Chiyome, kunoichi yetişmesi için kurduğu okulunda geyşalık ve muhbirliği birleştiren bir eğitim verirdi. Hattori Hanzo ve Fuuma Kotarou yaşam boyu birbirinin rakibiydi. Fujibayashi Nagato ise Iga’daki gelmiş geçmiş en büyük üç jōninden biri olarak kabul edilir. Diğer ikisi ise Hattori Hanzo ve Momochi Sandayuu’dur. Sarutobi Sasuke ise akrobatik teknikleriyle ve hızıyla ünlüydü, bu yüzden saru (maymun), tobi (zıplayış) namını aldı. Ağaçta maymunlarla yaşadığı ve bu yüzden bu yeteneklerini kazandığı rivayet edilir.

Yazı dizisinin ilk yazısı için: http://www.gazetebilkent.com/2014/02/10/gizemli-savascilar-ninjalar-1/

 

[box_dark]Kaynakça[/box_dark]

http://www.ninpo.org/ninpo/ninpo.html

http://www.ninpo.org/ninpohistory/ninpohistory.html

http://www.minikjaponya.com/icerik/spor/ninjutsu.asp

http://www.akban.org/wiki/Ninjutsu

http://en.wikipedia.org/wiki/Kyoketsu-shoge

http://en.wikipedia.org/wiki/B%C5%8D

http://en.wikipedia.org/wiki/Kusari-fundo

http://en.wikipedia.org/wiki/Kakute

http://en.wikipedia.org/wiki/Shuriken

http://en.wikipedia.org/wiki/Tessen

http://en.wikipedia.org/wiki/Kunai

http://en.wikipedia.org/wiki/Fukiya

http://en.wikipedia.org/wiki/Tekko

http://en.wikipedia.org/wiki/Ninjat%C5%8D

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-20135674

http://www.winjutsu.com/ninjakids/nk_history.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Ninja

http://www.ninjutsusociety.net/id33.htm

Leave a Reply

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu