“Ankara’da Bizans” seminer serisi (www.byzantiumatankara.com) Bilkent ve Hacettepe üniversiteleri tarafından organize edilmiştir ve 2019/20 akademik yılı boyunca devam edecektir.

Konferans serisi ulusal ve uluslararası araştırmacıları bir araya getirerek, Bizans İmparatorluğu kültürüne ve tarihine yönelik bilgi paylaşmayı ve ilgi uyandırmayı amaçlamaktadır. Seri boyunca Bizans kültürü, tarihi, sanatı ve arkeolojisine dair pek çok farklı konunun kapsanması hedeflenmiştir. Bunların yanı sıra genç araştırmacıların, lisansüstü öğrencilerinin ve akademisyenlerin Bizans çalışmalarına dair güncel araştırma yöntemlerini tanımaları, bu alanda farkındalıklarının artması ve teşvik edilmeleri amaçlanmıştır.

Leave a Reply