Geleceğe Açılan Kapı: Nostradamus Kehanetleri

Kralın çağrısını taşıyan kurye, Provence’teki Salon’a 1556’nın Temmuz başında ulaştı. Fransa Kralı II. Henry’nin eşi kraliçe Marie de Medici, 1555’te basılan bir kehanet kitabının yazarıyla konuşmak istiyordu. Zira kitabın yazarı olan kahin, kraliçenin kocasının ölümünü öngörüyordu.

Le Lion jeune le vieux surmontera

(Genç aslan yaşlı olanı yenecek)

En champ bellique par singulier duelle

(Savaş alanında ve teke tek dövüşte)

Dans caige d’or les yeux lui crevera

(Altın kafeslerinde gözleri oyulacak)

Deus classes une, puis mourir, mort cruelle

(Bir seferde iki yara alarak, gaddar bir ölümle ölecek)

Nostradamus'un kehanet kitabı

Nostradamus’un kehanet kitabı

Kahin, krallık atlarının hızla çektiği bir arabayla bir ay içinde getirilerek, St. Germain-en-Laye’de kraliçenin huzuruna çıkarıldı ve dört oğlu arasında dört kral gördüğünü söyleyerek, kraliçeyi teskin etti. Gerçekten de 3 yıl sonra kral II. Henry, bir turnuvada öldürüldü. Rakibi İskoçya Muhafız Birliği’nin komutanı Montgomery, kehanette belirtildiği gibi kraldan yaşça küçüktü ve mızrağıyla kralın altın kaplama miğferini yararak gözünü ve boğazını delmişti. Aldığı yaralar sebebiyle kral, 10 gün acılar içinde kıvranarak azaplı bir ölüme yürüdü.

Kehanetlerinin doğruluğuyla korku uyandıran bu kahin, günümüzde dahi ününü muhafaza eden ünlü Nostradamus‘tan başkası değildi. Nostradamus veya gerçek adıyla Michel de Nostredame, Paris’in güneyindeki Midi bölgesinde sıradışı bir şifacı olarak tanınıyordu. St Remy-en-Provence’daki Yahudi dönmesi bir aileden geliyordu ve Montpellier’de okumuştu. İksirleri ve ilaçları öğrendi. Yetenekli ve becerikli yapısıyla dikkat çeken Nostradamus, Carcassonne Piskioposu için bir hayat iksiri ve papanın elçisi için ayva reçelinden bir diyet hazırlamıştı. Birkaç defa büyücülük suçlamasıyla engizisyonun takibine alındı ve yurtdışına kaçtı. Bütün doktorlar ayrıldıktan sonra bile, veba salgınına uğramış olan Marsilya ve Avignon’da çalışmayı sürdürdü ve o zamanın geleneklerine uygun olarak hastalara hacamat yapmayı reddederek, temiz hava ve temiz suda ısrar etti. 1540’larda bu tür bir hekimlik yolculuğu esnasında, Felice Peretti adında, çobanlık yapan genç bir İtalyan rahibe rastladığı ve ona sürekli Papa Hazretleri diye hitap ettiği söylenir. 40 yıl sonra yani Nostradamus öleli bir hayli zaman olmuşken Peretti, V. Sextus adıyla Papalık makamına seçildi.

nostradamus_640x480_screenshot_2Nostradamus, kehanetlerini dönemin büyü, astroloji ve kabala kitaplarını kullanarak yapmış ve tamamını dörtlükler halinde yazdığı 10 ciltlik Centuries (Yüzyıllar) adlı dev eserinde bir araya getirmişti. 1555 ve 1568’de iki bölüm halinde basılan eser, o çağda büyük ilgi uyandırdı. Nostradamus’un kendi ölümünü dahi öngörmüş olması, şüpheyle karşılanan kahinliğinin en uç noktadaki ürünlerinden birisiydi. 2 Temmuz 1566’de yatağında ölü bulunduğunda, cebinden o yılın Temmuz ayının işaretlendiği bir takvim çıkmıştı. Ünlü kahin, öleceğini bildiği ayın yanına şu notu düşmüştür: Hie mors prope est (Burası işgörenin mezarıdır).

Kehanetlerinin başarısı, ölümünden sonra dahi Nostradamus’un ününe ün katmaya devam etmiştir. Denizaltıları, kıtalararası balistik füzeleri, Kennedy suikastini ve aya ayak basılmasını öngördüğü kehanet kitapları, defalarca basılmıştır. Nostradamus, XVI. Louis’nin Varennes’e kaçarken yanlarında konakladığı Saulce ailesinin adını vermiş, Napoleon’un ve Hitler’in kaderinin yıldızlarda yazılı olduğunu belirtmiştir. Hitler’in adının Hiffler olarak geçtiği kehanette Nostradamaus, çarpık haç işaretini sembol olarak kullanan bu adamın Polonya’yı işgal ederek savaş çıkaracağını öngörmüştü. Hiffler ismi, uzunca bir süre Nostradamus’un hata payı olarak değerlendirildi; ta ki Hitler’in doğduğu evde ortaya çıkan küçük bir sırra kadar… Hitler’in annesi, Hitler’in adını buzdolabının arkasına Hiffler olarak kazımıştı.

Nostradamus’un dörtlükler halindeki kehanetleri anlamlı olmanın yanı sıra karmaşık ve anlaşılması güç bir yapıda olduğundan, her türlü rastlantıya uydurulabilir. Ancak birçokları, şüpheye yer bırakmayacak kadar açık bir biçimde olacakları anlatır:

Quand la licture du tourbillon versée

(Kasırga tozu dumana kattığında)

Et seront faces de leurs manteaux couvers

(Ve yüzler pelerinlerle örtüldüğünde)

La République pars gens nouveaux vexée

(Cumhuriyetin başı yeni insanlarla belaya girecek)

Lors blancs et rouges jugeront a l’envers

(O zaman Beyazlar ve Kırmızılar ters yüz yönetecek)

1792’de gerçekten de Fransa’da cumhuriyet ilan edildi ve Kırmızılar yani devrimciler Beyazları yani kralcıları devirdiler.

Nostradamus’un kehanetlerindeki büyük doğruluk payı, tedirginlik yaratacak türden; özellikle bizim yaşadığımız yüzyıl için öngördükleri ile birlkte değerlendirildiğinde…

Les fléaux passées diminue le monde

(Salgınların sona erdiği dünya küçülür)

Long temps la paix terres inhabitées

(Uzun bir süre boyunca boş topraklarda barış olur)

Seur marchera par ciel, terre, mer et onde

(İnsanlar güven içinde havadan, karadan, denizden ve dalgalardan yürüyecek)

Puis de nouveau les guerres suscitées

(Sonra yine savaşlar çıkacak)

Nostradamus’un öngördüğü en yakın savaş, 15 Ağustos 2015 tarihli… Bu kehanete göre Nostradamus’un Arap Prens adını verdiği bir kişi, dev ordusuyla büyük bir savaş başlatacak. 2076’da üçüncü, 2106’da ise dördüncü dünya savaşının çıkacağını belirten Nostradamus, dünyanın yok olmayacağını, sadece 3797 senesi itibariyle dünyada hayatın sona ereceğini öngörüyor. Geçmişte öngördüğü tüm kehanetlerin doğru çıkması, Nostradamus’un inanılırlığını arttırsa da bütün bu bilgiye nasıl ulaşmış olabileceği, hala bir sır… Hiçbir bilimsel açıklama getirilemeyen bu durum, ilerleyen yıllarda da güncelliğini koruyacak gibi görünüyor.


KAYNAKÇA

1-Davies, Norman. Avrupa Tarihi. İmge Kitabevi, Ankara: 2011.

2-De Fontbrune, Jean-Charles. Nostradamus: Countdown to Apocalypse. Pan Publishings, Paris: 1984.

3-Lemesurier, Peter. Nostradamus: The Illustrated Prophecies. O Books, London: 2003.

Leave a Reply

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu