2020’nin Vazgeçilmezi: Web Konferans Uygulamaları

Günümüzde Zoom ve türevleri web konferans uygulamaları maalesef vazgeçilmezimiz oldu. Covid-19 ve sokağa çıkma yasaklarından dolayı, sosyal aktivitelerimizi askıya almamız gerektiği bu zamanlarda hem akıl sağlımızı korumak hem de günlük bazı aktivitelerden kopmamak için kullandığımız bu uygulamalar eskiden sadece yurt dışındaki bir akraba veya bir türlü buluşamadığımız bir arkadaşımızla konuşma yolumuzdu. Ama bu zamanlarda bu uygulamalar hayatımızın o kadar büyük bir kısmını oluşturuyor ki derslerimizi bile bu platformlar üzerinden işliyor, seminerlere buralardan katılıyoruz. Gazete için yazmak istediğim bu konuyu düşünürken bile arkadaşım ile Zoom üzerinden yaptığımız bir görüşmedeydim. 

Zoom ve Alternatifleri 

Her ne kadar 2020 senesi birçok işletme ve şirket için fazlaca ağrılı geçse de web konferans uygulamaları sektörü için bunu söylemek çok güç. Öyle ki, içerisinde bulunduğumuz bu kişisel izolasyon durumunda işlerimizi aksatmamak için tek çare olarak gördüğümüz web konferans uygulamaları, 2020’nin neredeyse her çeyreğinde kârını dörde katlayarak bu sektörün ne denli hayat kurtarıcı bir sektör olduğunu bizlere kanıtladı. Global bir krizin içinde olduğumuz bu yılda bile, web konferans uygulama sektörünün bu kadar kazandıran bir sektör olması büyük şirketler için adeta yatırım yapmak için bir sebep verdi. Büyük şirketlerin gördüğü bu yatırım fırsatı, dersler için de kullandığımız ve artık adını herkesin kendi göbek adı gibi bildiği uygulama olan Zoom’a birçok rakip çıkmasının önayağı oldu. Bu rakiplerin çoğunu zaten bildiğinize eminim. Bunlardan bazıları Google Meet, Discord, Microsoft Teams ve Cisco Webex. Bu platformlardan bazıları bu sene oluşturulurken Discord gibi platformlar bu yıl 350 milyon doları bulan yatırımlar aldı. Şirketlerin %62’si ise bu uygulamalardan en az üçünü kullanıyor.

2011 yılında kurulan Zoom Video Communications, Covid-19’un da etkisiyle yalnızca 1 yılda 16,1 milyar dolar olan değerini 58 milyar doların üzerine çıkardı. Zoom, sadece 2020 yılının üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre dört kat artarak 777,2 milyon dolar gelir kazandı. Çoğu platform gibi ücretli ve ücretsiz abonelik seçenekleri olan Zoom’da tam bir yılda 370.200 olan ücretli abone sayısı, 433.700’e yükseldi. Piyasa değerleri çeyrek bazında yüzde 367 arttı ve net kârı yüzde 8927 yükseldi. Gün bazında bakacak olursak, Zoom günde 300 milyon üstü, Google Meet 100 milyon üstü, Microsoft Teams 75 milyon üstü katılımcı gördü. Aşağıdaki grafiğe bakarak, Covid-19’un bu sektör üzerindeki pozitif etkisini görmek mümkün. 

Covid-19 Öncesi  

Web konferans uygulamaları sektörü, Covid-19 öncesinde de zaten gelişmekte olan bir sektördü. Teknolojik gelişmeleri fırsat bilen birçok şirket bu tür uygulamaları kullanarak, “home-office” kavramını daha canlı kullanmaya başlamışlardı. 2020 öncesinde bile şirketlerin %55’i evden çalışmaya izin verirken birçok şirkette tam zamanlı çalışanların %30’u evden çalışıyordu. 2005 ve 2019 yılları arasında bu platformların kullanıcı sayısı %140 artış göstermişti. Öğrenciler olarak büyük bir çoğunluğumuz online olarak görüşmeyi ve çalışmayı verimli görmesek de Covid-19 öncesinde bu sistemlerin avantajlarından dolayı kullanıldığını unutmamak gerek. Bazı çalışmalar, çalışanların %87’sinin bu yollarla çalıştığında daha güçlü ilişkiler kurduklarını gösteriyor. Ayrıca çalışanların %37’si bu şekilde, evinin konforunda çalışmak istediği görülüyor. Çoğu şirket de web konferans yoluyla çalışmanın verimliliği arttırdığını söylüyor. 

Sektörün Geleceği

Bu verilere bakarak, web konferans uygulamaları sektörünün 2020 yılından önce de popülerlik kazanmakta olan bir sektör olduğunu görebiliyoruz. Her ne kadar öyle olsa da bu sektörde 2020 yılında gördüğümüz gelişimin Covid-19’dan kaynaklandığını söylemek makul. Bu yıl karşılaştığımız sınırlamalar birçok alışkanlığımızı yeniden şekillendirdi. Ne kadar çoğu arkadaşım online yerine yüz yüze eğitimi tercih etse de ben bu uygulamalarla online ders işlenmesinden verim gördüm ve arkadaşlarımla eskisinden daha çok görüştüğümü fark ettim (yüz yüze olmasa da). Ne kadar dışarı çıkmak istesem de arkadaşlarım ve ailemin yüzünü görmek için bir uygulamaya girmem yeterliydi. Bana soracak olursanız, bu yıldan itibaren web konferans uygulamalarında Covid-19 olsun veya olmasın bir artış görmemiz mümkün. Bu yıl zorunda olduğumuz için kullandığımız bu uygulamalar, bizlere böyle platformlara ne kadar ihtiyaç duyduğumuz gösterdi. Global Video Conferencing Market Analysis’e göre 2023’e kadar bu sektörün 13,82 milyar dolara, 2024’te ise bu değerin 20 milyar dolara ulaşması bekleniliyor.

Bu sene, bu platformların bilinmeyen bazı avantajlarını da bizimle tanıştırdı. Çalışanların, bu platformları kullanıp evden çalışarak yılda $2000-$7000 ulaşım masraflarını düşürdükleri görüldü. Bu platformlar ne kadar birçoğumuz için yeni olsa da hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası oldular. Bir zorunluluk yüzünden bu platformları kullanmaya başlamış olsak da çoğumuzun hayatlarını kolaylaştırdıkları bir gerçek. Şahsi düşüncem şu ki, bu sektörün getirdiği kolaylıklara alıştığımızdan, Covid-19 sonrasında bile daha çok bu uygulamalara başvuracağız. Home-office’ten çalışanlar artacak, belki de online ders veren okullar/üniversiteler çoğalacak.

https://www.haberturk.com/zoom-koronavirus-ile-net-karini-yuzde-8927-artirdi-teknoloji-haberleri-2888100-teknoloji

https://hwp.com.tr/zoom-bir-kez-daha-gelirlerini-tam-dort-kat-artirdi-162155

https://webrazzi.com/2020/10/07/video-konferans-pazari-pandemi-sonrasinda-da-buyumeye-devam-edecek/

https://webrazzi.com/2020/11/25/yeni-bir-yatirim-almaya-hazirlanan-discord-un-degerlemesi-7-milyar-dolara-ulasabilir/

https://getvoip.com/blog/2020/07/07/video-conferencing-stats/

https://www.uctoday.com/collaboration/video-conferencing/video-conferencing-statistics/

https://www.statista.com/chart/21906/zoom-revenue/

https://www.milligazete.com.tr/haber/5745383/microsoft-teams-zoom-ve-google-meete-rakip-olarak-cikiyor

Leave a Reply