türkiye geri dönüşüm

Bir diğer konu da şu; bu iş ne kadar karlı, bu işten kar edilir, ekonomi faydalanır mı? Şimdi belirtmek isterim ki geri dönüşümün faydalılığını artıran birçok etmen var. Geri dönüşüm ilk olarak II. Dünya Savaşı sırasında ülkelerin kaynak bulmaktaki sıkıntısını aşmak maksadıyla Amerika ve Japonya gibi ülkelerde yapılmaya başlanmış. Bu ülkeler savaş sırasında geri dönüşümü her yurttaşın sorumluluğu olarak ortaya koymuştur. Lakin bu sorumluluk savaştan sonra kalmıştır. Sonraları mevzunun getirisi göz önüne alınınca daha bir önem addedilmiştir. Geri dönüşüm temel olarak getirisi, daha önceden üretilmiş veya kullanılmış olan bir kaynağın tekrardan kullanılmasıyla birlikte yeni ham maddenin üretilmesine olan talebi azaltıyor. Bu kaynak kullanımının verimlileştirilmesinin getirdiği kârın ana etkeni, dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomi sayısının artmasıdır. Artık eskisi gibi bir ya da birkaç değil, birçok ülke gelişmiş veya gelişmekte olan sanayisiyle birlikte haklı olarak ham madde talebine giriyor. Bu artan ham madde talebiyle birlikte ham madde maliyetleri de artıyor. Bu durumun yaratabileceği küresel çaptaki fiyat artışıyla birlikte üretim maliyetleri artabilecek ve para değerinde küresel bir azalma yaşayabiliriz, çünkü tüm dünyada her yerde sanayi üretiminde maliyet yüksek olacak ve bu durum herkesi zor duruma sokacaktır. Dünya çapında 2004’den 2008’e kadar birçok geri dönüşüm kategorisinde cirolar çok yüksek oranlarda artmıştır hatta 60 milyar Euro civarına gelmiştir. Ayrıca geri dönüşümün bir diğer katkısı da istihdamdır. Geri dönüşüm yapıldıkça bu işi yapan tesisler açılmakta ve tesisler açıldıkça yeni istihdamlar gerçekleşmektedir. Bu sektörün katkısı yadsınmamalıdır zira bu sektör her geçen gün büyüyen bu sektörün çalışan sayısı da gittikçe artmaktadır. Avrupa ülkelerinde malzemelerin geri dönüştürülmesine ilişkin genel istihdam 2000 yılında bir milyon nüfus başına 422’den 2007’de 611’e sabit bir şekilde artmıştır. Bu da 2000 ile 2007 arasında %45’lik bir artışı temsil etmekte ve yıllık %7’lik bir artışa tekabül etmektedir. Bir diğer konu ise çevrecilikle alakalı aslında, geri dönüşüm arttıkça çevreye verdiğimiz zarar daha da azalmakta. Haliyle çevreyi düzeltmek ve verilen tahribatı azaltmak için verilen çaba ve harcanan maliyet de azalacaktır.

Leave a Reply