Yurt dışında eğitim, gönüllülük ve staj imkanları sunan Erasmus programı, şu ana kadar milyonlarca öğrenciye farklı kültürleri tanıma ve farklı ülkelerde öğrenim görme şansı tanımıştır. Günümüzde pek çok kişinin Avrupa’ya açılma kapısı olan Erasmus, farklı kültürleri tanımak ve öğrenim görmek için pek çok olanak sunmaktadır. Bu program, bir hukuk fakültesi öğrencisinin farklı kültürleri tanıma ve ön yargıları kırma hayali ile ortaya çıkmıştır.                                                                                  

Sofia Corradi, nam-ı değer Mamma Erasmus, 1957 senesinde Roma Sapienza Üniversitesinde hukuk eğitimi almaktadır. Corradi, kazandığı Fullbright bursu sayesinde Amerika’da eğitim alma şansı yakalamıştır. Columbia Üniversitesi’nde bir yıl geçirip ülkesine döndüğünde, öğrenciler arasında kültürlerin yayılması ve ön yargıların yıkılması için bir değişim programı kurmayı hedeflemiştir. Fakat soğuk savaşın getirdiği politik koşullar önünde büyük bir engel oluşturmuştur. Mezun olduktan sonra da, hayalini gerçekleştirmek için akademik çalışmalar yürütmüştür. 18 yıllık bir mücadele sonucunda Avrupa’daki pek çok ülke ve üniversiteyi programa katılmaya ikna etmiştir.  Böylece 6 yıllık pilot deneme süreci, 1987 senesinde başlamıştır. Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler bu 6 yıllık sürede programa dahil olmak istemese de zaman içerisinde program kapsamındaki ülke çerçevesi genişlemiştir.[1]

Program, adını Hollandalı hümanist filozof  Desiderius Erasmus’dan almaktadır. Erasmus, Humanizm akımının Rönesans dönemindeki önemli temsilcilerinden bir tanesidir. Rahiplik eğitimi aldıktan sonra İtalya ve Fransa’da eğitim gören Erasmus, Katolik kilisesinin dini değerleri kötüye kullandığını, bu yüzden kilisenin reforme edilmesi gerektiğini savunmuştur. Savunduğu refomist düşüncenin gerçekleştiğini göremese de, İncil’i pek çok Avrupa diline çevirerek Hristiyanlık dinine katkıda bulunmuştur.  Erasmus’un bütün bu çalışmaları, Rönesans ve sonrası dönemde Avrupa’nın Hristiyanlık dininin yeniden önem kazanmasını sağlamıştır.[2] Programa adının verilmesinin sebebi ise, Erasmus’un yaşadığı dönem boyunca pek çok Avrupa ülkesini dolaşıp Hristiyanlık adı altında ortak bir kültür-din birliği oluşturma hedefiden kaynaklanmaktadır. Erasmus’un bahsetiğimiz hümanist bakış açısı ve Avrupa’yı Hristiyanlık adı altında birleştiren düşünceleri, Avrupa çapında gerçekleşmesi planlanan öğrenci değişim programı ile benzer prensipleri taşımaktadır.

Günümüzde halen uygulanmakta olan Erasmus + programı ise, bazı değişiklikler sonrasında nihai halini almıştır. Program, 2007 senesinde “Hayat Boyu Öğrenme Programı” adı altında Leonardo da Vinci programı gibi pek çok öğrenci değişim programı ile tek çatı altında toplanmıştır.  2014 senesinde ise, Avrupa Birliği’nin sağladığı fonların artması ile eğitimin yanı sıra yurt dışında gönüllülük ve staj imkanları da sunmaya başlamıştır.  Böylece program çalışma alanını genişletmiş ve Erasmus + (plus) olarak nihai halini almıştır. [3]

Türkiye Erasmus programına 2004/2005 öğrenim yılında dahil olmuştur. 2014-2015 verilerine göre Türkiye, yurt dışına en çok öğrenci gönderen 33. ülke konumundadır. Öğrenci alımında ise 12. sırada yer almaktadır.[4] Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği ülke ise Almanya’dır. Alman konsolosluğunun verilerine göre, Türkiye’deki üniversite öğerencileri ve öğretim elemanlarının %25’i, öğrenimlerinin bir kısmını Almanya’da gerçekleştirmiştir. Bu yüzden Almanya, Türkiye’nin en önemli Erasmus partneri olarak görülektedir.[5]

Avrupa Birliği’nin önemli bir projesi olan Erasmus, Sofia Corradi’nin bir eseri sayılmaktadır. Corradi (Mama Erasmus), 2016 yılında, Avrupa’nın tarihi, kültürü ve bilimsel değerlerine, Avrupa’nın birleşme sürecine katkıda bulunan kişilere verilen Charles V Avrupa Ödülünü kazanmıştır. [6]


[1] https://www.etnmagazine.eu/erasmus/erasmus-was-born-out-of-a-disappointment-sofia-corradi-from-student-to-mother-erasmus/

[2] https://tr.wikipedia.org/wiki/Desiderius_Erasmus

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Erasmus_Programme

[4] https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyede-erasmustan-13-yilda-450-bin-kisi-faydalandi/760636

[5]https://www.almanyakonsoloslugu.org/almanyaerasmus#:~:text=T%C3%BCrkiye’deki%20%C3%BCniversiteler%2C%20Erasmus%20Program%C4%B1,bir%20k%C4%B1sm%C4%B1n%C4%B1%20Almanya’da%20g%C3%B6rm%C3%BC%C5%9Flerdir

[6] https://www.sofiacorradi.eu/

Leave a Reply