Bilkentliler Bölümlerini Tanıtıyor: Nedir Bu COMD?

COMDlogo2

Üniversitemizin en çok ilgi çeken bölümlerinden biri de İletişim ve Tasarım; nam-ı diğer ‘COMD’. Bölümün isminden kapsamı hakkında pek bir çıkarım yapmanın mümkün olmamasının sebebi ise İletişim ve Tasarım’ın çok geniş bir yelpazeye sahip olması.

Okulun ilk yılında üniversitenin ortak dersleriyle birlikte İletişim öğrencileri sanata ve tasarım bilgisine temel bir giriş yaparlar. Yağlı boya resimler ve fikir akımları hakkında bir kültür edinirler. Bir sonraki aşamada fotoğrafçılık ve tasarımla ilgili bilgisayar programlarını öğrenirler. İkinci sınıfken senaryo yazımı ile birlikte film çekimine dair ilk deneyimlerini de edinmeye başlarlar. Üçüncü sınıf itibariyle öğrenciler, tercih edecekleri meslek dalı üzerine yoğunlaşmalarını sağlayacak dersler almaya başlarlar. Bu dersler film çekimi, reklamcılık, gazetecilik gibi bölümün kapsadığı birçok farklı alt dal ile ilgili olabilir.

bilkent_library

İletişim ve Tasarım birkaç açıdan değerlendirildiğinde okulun diğer pek çok bölümünden farklı bir yapıya sahiptir. Mesela bu bölümün öğrencilerinin final dönemleri genellikle ikiden fazla yazılı sınav içermez. Daha çok proje teslimi ve jüri ağırlıklı bir serüven onları bekliyor olur. Öğrenciler final projelerini herkesin önüne çıkarak sunar ve bölüm öğretmenlerinden oluşan jüriden kritik alırlar. Bu pek çok ders için böyledir çünkü bölümün dersleri genel olarak teknik değil pratiktir, uygulama gerektirir.

IMG_5945Vize döneminde bir Uluslararası İlişkiler öğrencisi iseniz genellikle teslim etmeniz gereken ödev birkaç bin kelimelik bir makaledir. Bu ödev zor olmasına zordur pek tabii, ancak muhtemelen altından tek başınıza kalkmanız mümkün olacaktır. İletişimcilerden beklenen projeler ise bazen röportajlar içeren bir haber yapmak bazense dans videosu çekmek olabilir. Kulağa hoş gelen bu projelerin hemen hemen hepsi de saat bazında değerlendirecek olursak bir makale yazmaktan daha fazla zaman alır. Bölümdeki projeler genel olarak bireysel değildir, grup projeleridir. Bir de her zaman için ayarlanması gereken insanlar ve mekânlar ile uğraşılması vazgeçilmezdir. Mesela dördüncü sınıfta öğrencilerden müzik klibi çekmeleri istenir ve bu da onların bir şarkıcı veya grup bulmakla yükümlü oldukları anlamına gelir. Projeyi tamamlamış olmak geçer not almak için garanti değildir, projenin aynı zamanda iyi bir iş de olması gerekir. Jürilerin çoğunun kimseler için pek de iyi geçtiğini söylemek maalesef ki mümkün değil.

Bu zorlukları belirtme ihtiyacım bölümün ‘geyik’ olduğu algısının okul geneline yayılmış olmasından IMG_6380kaynaklanmaktadır. Yapılan işler her zaman için zevklidir ve öğrencileri profesyonel hayata hazırlamaktadır fakat bu işler aynı zamanda zordur. Evet, bir itirafta bulunmamız gerekirse derslerde diğer bölümlere oranla yüz kat daha fazla film izliyoruz; bunu saklamayacağız! Öğretmenlerimizin zevkleri de film seçmek konusunda neredeyse her zaman kusursuzdur. Hafta sonu tatilimiz ise genellikle olmaz çünkü haftanın yoğunluğunda yapamayacağımız çekimlerimizi o günlerde halletmeye çalışırız. Bazı dersler ise direkt olarak hafta sonunda işleniyor olabilir, mesela Bilkent Senfoni Orkestrası’nın konserlerinin canlı çekimlerini içeren dersimiz gibi. Bu gerçekten de kulağa geldiği kadar havalı bir derstir…

Fakültemizde yer alan Grafik Tasarım ve Mimarlık bölümleriyle derslerin genellikle proje ve uygulama ağırlıklı olması yönünden benzer olmamızın yanı sıra adından da anlaşılacağı gibi her zaman için her açıdan iletişimde olmamız gerekmektedir. Her bölümden kişi bizim çekim konumuz, bilirkişimiz ya da oyuncumuz olabilir. Elbette en fazla sıcak ilişki kurduğumuz ekiplerin başında Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin eşrafı gelir.

IMG_6379IF’teki film gösterimlerinin, binbir çeşit projeyle bezenmiş yıl sonu sergilerimizin ve her sene takdire şayan birkaç ödül almayı becerenlerinin de içinde bulunduğu kısa filmlerimizin ardından mezun olunca yapabileceklerimiz gerçek anlamda sınırsız. Bir İletişim ve Tasarım mezunu bilgisayara, gerekli programlara ve bağlantılara sahip olduğu müddetçe geçimini logo, afiş veya web sitesi tasarlayarak bile sağlayabileceği gibi pek çok farklı sektöre de yönelmeyi seçebilir. Bölüm öğrencilere iki staj yapmayı zorunlu kıldığından mezuniyet öncesi düşüncelerimizi netleştirecek imkânı da bulabilmiş oluruz. İletişim ve Tasarım bölümünü tercih etmeyi düşünenler için söylemekte fayda var, burada zaman fazlasıyla çabuk geçecek ve sizler dört yıl içerisinde çok fazla bilgiyle şekillenip kendi tarzlarınızı bulacak, benimseyeceksiniz. Yeterince sosyalseniz, yaratıcı olduğunuzu düşünüyorsanız ve bir dersin o ders saati içinde kalmayıp hayatınızda yer edinecek olması size uyuyorsa hemen gelin, mikrofonlarımız ve kameralarımız elimizde bekliyoruz!

İletişim ve Tasarım bölümünün sitesi için tıklayabilirsiniz.

11218829_10153538889707180_2910363992236329322_n

Leave a Reply

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu