Iowa Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, beynin amigdala (corpus amygdaloideum) adlı bölümüne sahip olmayan bir kadının, bilinen ilk korku hissetmeyen insan olduğunu açıkladılar. Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre kadın, yılan ve örümceklerle karşı karşıya kaldığında kayıtsız kalıyor ve en başarılı korku filmlerini dahi umursamıyor. Beynin her iki tarafında da bulunan amigdala’nın duygusal öğrenmeyle ilişkili olduğu uzun zamandır bilinen bir gerçekti. Daha önceden hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde amigdala’nın beyinden çıkartılması hayvanların korku hissetmediklerini gösteriyordu. Deneyler sırasında zehirli yılanlara ve tarantulalara dokunan kadın araştırmacılara bunun kendisinde korku değil merak uyandırdığını belirtti ve bunun üzerine araştırmacılar kadın üzerinde yapılacak çalışmaların beynin korkuyu nasıl algıladığına dair ipuçları vereceğini umuyorlar.

Bir psikoloji öğrencisi olarak ilginç bulduğum bir diğer nokta ise şu: Amigdala, limbik sistemin parçası olan, sadece korkuyu değil birçok duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin oluşmasında primer role sahip bir bölge. Amigdala, pek çok ruhsal bozukluklarla ilişkisi saplanan bir bölgedir ve örneğin; Borderline kişilik bozukluğu olanlarda normale göre yüksek sol amigdala aktivitesi görülmüştür ve buna ek olarak, sağ amigdala’nın sola göre daha büyük olma hali de şizofreni hastalarında görülmüştür.

Pekâlâ, bu kadında amigdala’nın yokluğu onun diğer duygusal tepkileriyle ve duygusal hafızasıyla nasıl bağdaşlaştırılıyor?

Beynin ve insan davranışının karmaşıklığını araştıran bir bilim dalı olan Psikoloji’nin travma sonrası bozukluk yaşayan grupların tedavisinde bu kadın aracılığıyla yardımcı olabileceği fikri, bilim dünyasında bütün herkesi ilgisini çekecek büyük bir adım olarak nitelendirilebilir.

Leave a Reply