Dünya’mızın sahip olduğu doğal kaynakların kullanım hızı genel olarak bilim insanlarını endişelendirmiştir, zira kaynakların oldukça hızlı bir biçimde tüketildiği ve yakın zamanda kaynakların yetersizliğinden doğabilecek açlık, altyapı sorunu ve buna bağlı ölümlerin artışı çoğu zaman vurgulanmaktadır.

Bu konu üzerine İngiltere Kraliyet Akademisi de bir uyarı yapıyor. Akademi tarafından yayınlanan rapora göre, dünya nüfusundaki hızlı artış, birtakım ekonomik ve çevresel felaketleri beraberinde getirecek. Bu konuya ilişkin çarpıcı istatistikler durumu özetler nitelikte. Örneğin gelişmekte olan ülkeler, 2050 yılına kadar ortalama olarak her 5 günde bir 1 milyon nüfusa sahip şehirler yapmak zorunda kalacak. İstatistiğin muhakemesinin yapılması takdirinde, her beş güne bir olarak milyon nüfusluk şehirlerin kurulması, büyük ölçüde altyapı dolayısıyla doğal kaynak gerektiriyor. Zira rapor, bu kaynağın karşılanmasının imkansız olduğunu ve insanlığın hızlı bir biçimde buna bağlı olarak ‘tükeneceği’ vurgulamakta.

Bu sorunun ‘tez zamanda’ çözümü için raporda, nüfus ve tüketim ile ilgili sorunların siyasi gündemde daha yüksek önceliğe alınması ve siyasetçilerin bu tarz sorunlara daha fazla eğilmesi gerektiği vurgulanıyor. Umarız İngiliz politikacılar bu raporun etkisiyle ilk adımı atanlar olacaklar ve başkalarına da örnek göstereceklerdir. Zira güzel Dünyamız, hızlı bir biçimde gözümüzün önünde kayıp gitmektedir, dikkatli olunması gerekmektedir.

Kaynak: haber.ekolay.net

Leave a Reply