Bilkent’in Ortasında Bir Bilim Yuvası UNAM(2)

Bir önceki yazımın devamı niteliğinde ki bu yazımda UNAM’ın araştırma gruplarını tanıtacağım. Bu araştırma gruplarına katılmak daha çok genç yaşlarda adınızın çıkarılan makalelerde ve yapılan çalışmalarda geçmesini sağlıyor. Bu sayede doktora sonrasında, lisans düzeyindeki tecrübelerinizden dolayı önünüz her alanda açılıyor. Bununla birlikte çalışacağınız araştırma grubunu iyi tanımak gerek. Hangi sahada çalışır? Çalışma imkanları nedir? Ne üretir? Eğer kendimiz için doğru grubu seçmezsek gruba pek de katkı veremeyiz. Bu nedenle bu yazımda UNAM’daki araştırma gruplarının genel hatlarıyla ne yaptıklarını ve hangi hocanın kontrolünde çalıştığını o hocanın 2013 faaliyet raporuna verdiği açıklamayla anlatmak istedim. Eğer bunlardan birine katılmak isteyen bir arkadaşımız olursa ilgili hocayla konuşması yeterli olacaktır.

 

20140530_142247-1

 

 

[box_dark]

Süpramoleküler Kimya ve Kimyasal Nanoteknoloji

[/box_dark]

Çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere moleküler veya süpramoleküler sistemlerin rasyonal tasarımı, araştırmalarımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu amaçla, moleküler mantık kapıları için pratik uygulamalar bulmak, biyolojik aktivitesi olan organik moleküller için kendiliğinden aktivasyonu olabilecek protokoller geliştirmek ve moleküler sistemlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin fotokimyasal olarak değiştirilmesi ilgilendiğimiz konular olarak öne çıkmaktadır.

Dr. Engin Umut Akkaya

 

[box_dark]

Nano Boyutta Yüzey Bilimi

[/box_dark]

Sürtünme, korozyon ve heterojen kataliz gibi bilimsel ve teknolojik önem arz eden bir çok fenomen malzeme yüzeylerinde gerçekleşmektedir. Bahsi geçen süreçleri yöneten temel prensiplerin anlaşılması ise ilgili malzeme yüzeylerinin nano boyutta sergiledikleri yapısal, mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerin detaylı bir şekilde incelenmesiyle mümkün olmaktadır. Bu bağlamda, araştırma grubumuzda çeşitli malzeme yüzeylerini ve ilgili fenomenleri nano boyutta inceleme amacıyla taramalı uç mikroskopisi teknikleri geliştirmekte ve uygulamaktayız.

Dr. Mehmet Baykara

 

[box_dark]

 Nanomalzeme ve Nanofotonik Laboratuvarı

[/box_dark]

20140530_142418-1Bayındır araştırma grubunda, moleküler biyoloji, kimya, fizik malzeme bilimi ve elektronik gibi farklı alanlardan gelen araştırmacılar, uygulamalı bilimlerin sınırlarında yeni kavramlar geliştirme amacıyla bir arada çalışmaktadır. Araştırma grubumuzun özellikle üzerinde durduğu yoğunlaştığı alanlar çok uzun ve düzenli nanotellerin üretimi ve cihaz entegrasyonu, kimyasal ve biyolojik sensörler için optik yöntemler geliştirilmesi, ve çok fonksiyonlu nanoyapılı yüzeylerdir.

Dr. Mehmet Bayındır

 

[box_dark]

İnsan Genetiği ve Genomik

[/box_dark]

Araştırma grubumuzun çalışmaları insanlarda kalıtsal hastalıklara neden olan mutasyonların tanımlanması ve hücresel mekanizmaların çözülmesi üzerine odaklanmıştır. Genom yolculuğumuz yaklaşık 25 yıl önce klonlanmış genlerin kromozomal lokalizasyonlarının insanlarda ve bir model organizma olan farede haritalanması ile başladı. Böylece kalıtsal hastalıkların moleküler temellerini anlayabildik. Aynı zamanda, geniş ve pek çok neslin bir arada olduğu ailelerde klasik bağlantı incelemesi yaptık. Bunların sonucunda Prader Will Sendromu, Charchhot-Marie-Tooth hastalığı tip 1A, kalıtsal MLH1 eksikliği ve genetik heterojenitenin ön planda olduğu Üner Tan Sendromu (CAM-RQ) ile ilgili genleri tanımladık.

Dr. Tayfun Özçelik

 

[box_dark]

Lazer Bilimi ve Teknolojisi

[/box_dark]

Araştırmalarımız lazer bilimi ve teknolojisine odaklanmıştır. Güçlü, geniş aralıklı, fiber tabanlı lazer sistemlerini tasarlıyor ve geliştiriyoruz. Bilimsel ve endüstriyel uygulamalar için çok yönlü araçlar olarak, kompaktlık, düşük gürültü, enerji ve güç bakımından benzersiz performans sağlayan, yeni tasarlanan darbeli ve sürekli dalga lazer kaynaklarının geliştirilmesi üzerine çalışmaktayız. Devam eden araştırma faaliyetlerimiz lazer ile çok çeşitli katı ve biyolojik materyallerin etkileşimlerinin incelenmesini içermektedir.

Dr. Bülend Ortaç

[box_dark]

Nanoelektromekanik Sistemler (NEMS)

[/box_dark]

20140530_142650-1

Araştırma grubumuz, biyolojik ve çevresel problemlerin çözümüne yönelik, yüksek hassasiyetli algılayıcılar geliştirmeye çalışmaktadır. Bu algılayıcıların temel teknolojisi çok küçük boyutlu makinalaradır. Küçük boyutları sayesinde, bu algılayıcılar fiziksel değişikliklere karşı son derece hassastır. Araştırmalarımızda, bu küçük makinaları- yani Nano-Elektromekanik Sistemleri (NEMS)- kullanarak moleküler düzeyde kütle ölçümü gerçekleştirmekteyiz. Böylelikle molekülün kimyasal yapısıyla ilgili bilgi elde edilebilir. Bu hassas algılayıcılar, gelecekte taşınabilir biyokimyasal analiz uygulamaları için dönüştürücü bir niteliğe sahiptir.

Dr. Selim Hanay

 

 

[box_dark]

Plazmonik Algılayıcılar ve Görüntüleme

[/box_dark]

Plazmonik alanı, metal nanoyapılar ve ışığın etkileşimlerini kullanarak metalik nanoyapıların elektromanyetik özelliklerinden faydalanmayı hedefler. Plazmonik sayesinde yüzeylerin optik özelliklerini kontrol etmek mümkündür ve bu sayede yonga üzeri ışık yönlendirimi, biyomoleküler algılayıcılar, güneş enerjisi dönüşümünde verim artışı, kızılötesi ve Raman spektroskopisinde sinyal artışı gibi uygulamalar gerçekleştirebilmektir.  Yaptığımız çalışmalarda, plazmonik tasarımlarla tek molekül seviyesinde spektroskopi ve görüntüleme gerçekleştirmiştir.

Dr. Aykutlu Dana

Genel hatlarıyla değindiğim bu araştırma grupları UNAM’daki 25 araştırma grubundan birkaç örnektir. Hepsi de dünya çapında işler yapmaktadır. Adının önünde ulusal olan bir kurumun bu seviyede bilim yapabilmesi gerçekten göğsümüzü kabartıyor. İsterdim ki hepsini ayrıntısıyla anlatayım ama kısıtlı yazımda hepsine değinemedim. Diğerlerine de ismen yer verip yazımı sonlandıracağım.

 

[box_light]

 UNAM Araştırma Grupları    

[/box_light]

 • Fonksiyonel Yarı-iletken Malzeme ve Aygıtlar- Dr. Necmi Bıyıklı
 • Aygıtlar ve Sensörler Araştırma Grubu- Dr. Hilmi Volkan Demir
 • Hesaplamalı Nanobilim- Dr. Engin Durgun
 • Mikroakışkan ve Nanoakışkan Sistemler- Dr. Çağlar Elbüken
 • Kardiyometabolik Sendrom için Özgün Tedavi ve Tanı Yöntemleri- Dr. Ebru Erbay
 • Mikro-Nano Akışkanlar Laboratuvarı (MİNI Lab)- Dr. Yegan Erdem
 • Biyomimetik Malzemeler laboratuvarı- Dr. Mustafa Özgür Güler
 • Kendiliğinden Organize Nanoyapıların Lazer-güdümlü Fabrikasyonu- Dr. F. Ömer İlday
 • Güçlü Etkileşimli Malzemeler- Dr. Serkan Kasırga
 • İmplant Yapılabilen Elektronik ve BiyoMEMS- Dr. Rohat Melik
 • Fonksyonel ve Akıllı Sistemler için Entegre Aygıt ve Sensörler- Dr. Ali Kemal Okyay
 • Sentetik Biyosistemler ve Biyomühendislik- Dr. Urartu Şeker
 • Nanobiyoteknoloji- Dr. Ayşe Begüm Tekinay
 • İleri Uygulamalara Yönelik İşlevsel Organik Malzemeler- Dr. Dönüş Tuncel
 • Elektrospin Yöntemi ile Üretilebilen Fonksiyonel Nanolifler-Dr. Tamer Uyar
 • Yumuşak Madde, Optik Cımbızlar ve Karmaşık Sistemler- Dr. Giovanni Volpe
 • Elektrokimyasal Enerji Depolama Sistemleri- Dr. Eda Yılmaz

Kaynak:

UNAM 2013 Faaliyet Raporu

Leave a Reply