“Elektrikli Düşünme Başlığı” Öğrenme Hızını Kontrol Ediyor

Üniversite kampüslerinde kafein, yüklü sınav dönemleri rutin bir olay halinde devam ediyor.  Peki daha hızlı bir biçimde veya daha zor bir konuyu öğrenmek için daha iyi bir yöntem olsa bu ne olurdu? Ya da “düşünme başlıkları” gerçekten var olsaydı?

electriccap“Journal of Neuroscience” isimli dergide yayımlanan yeni bir çalışmada, Vanderbilt Üniversitesi’nde doktoralı aday psikolog Robert Reinhart ve asistan profesör Geoffrey Woodman, öğrenmenin beyine uygulanan hafif bir elektrik akımı ile kontrol edilebileceğini gösterdiler. Ayrıca, bu kontrolün, elektrik akımının yönüne bağlı olarak bireyi öğrenme alanında olumlu veya olumsuz yönde etkileyebileceğini kanıtlamış oldular.

 Bu tezi kanıtlamak adına Reinhart ve Woodman çeşitli hipotezleri test etti.  Bunun için de elektrik akım yönünün öğrenmeye etkisini ve beynin bu akıma karşı verdiği tepkiyi ölçmek üzere önce hayvanlar üzerinde deney yapıldı ve ileriki aşamalarda da insan katılımcılar üzerinde test yapıldı.  Elastik kafa bandına bağlı, tuzlu suya batırılmış süngerlerle iletken halde bulunan iki elektrot beynin uyarılması için kullanıldı. Araştırmacılar, her bireye 20 dakika boyunca doğru akım uyarımında bulundu. Anot akımı-baştaki elektrottan yanaktaki elektrota doğru  olan akım- katılımcılara öğrenme alanında olumlu katkıda bulunurken, katot akımı-yanaktan başa doğru- öğrenme alanında  katılımcılara olumsuz etkide bulundu.

 140323171904-large 20 dakikalık uyarımdan sonra bireylere   deneme yanılma yöntemiyle öğrenilen ve düğmeleri belirli renklere karşılık gelip, seçilen renkleri monitörde  görüntüleyen bir oyunu öğrenme görevi verildi.  Bu süreçte araştırmacılar, her katılımcının elektriksel beyin faaliyetini ölçtü ve bu onlara katılımcılar hata yaparken beyinlerinin hataya karşı nasıl daha hızlı tepki verdiğini izlemelerine yardımcı oldu. Daha da önemlisi  beyinsel aktivitelerin elektriksel uyarımlar altında nasıl değiştiğini izlemelerine olanak sağladı.

 Reinhart, elektriksel akımla uyarılmış bireylerin hata yapmaya daha az yatkın olduğunu ve değişen durumlara daha kolay adapte  olabildiğini vurguluyor.  Anot akımıyla uyarılmış katılımcıların, akımsız teste girmiş hallerine göre testte ortalama 2 kat daha başarılı olduğu saptandı.

Araştırmanın sonuçları öğrenmeyi geliştirmenin de ötesinde bir potansiyele sahip.  Ayrıca araştırmanın, şizofreni ve benzeri hastalıkların tedavisi içinde yararlar sağlayacağı belirtiliyor.

[box_light]Kaynaklar[/box_light]

Science Daily 

Vanderbilt University News

Leave a Reply