caprio

“Anything that one man can imagine, another man can make real.” Jules Verne

Amerikalı araştırmacılar, gerçekte yaşanmamış anıları beyne yerleştirmeyi başardı.

İnsan zihnine sahte anılar yerleştirmek ya da olan anıları yok etmek, bilim-kurgu filmleri sayesinde hepimizin aşina bir konu aslında. Massachusetts Institute of Technology(MIT)’de çalışan bilim adamları, fare beynine yanlış bir anı yerleştirerek, yine bir bilim-kurgu öğesini gerçek hayata sokmayı başardı.

Inception filminin ana fikrinden esinlenerek gerçekleştirilen bu çalışmada, fare beynindeki geri çağrıcı hücreler yeniden programlandı ve farenin zihnine sahte anılar başarıyla yerleştirildi.  Filmde, Leonardo DiCaprio tarafından oynanan ‘nörolojik casus’ bir başkasının zihnine yanlış anıları yerleştirmek için kiralanıyordu. Aslında, sahte bir anı üretme işleminin kendisi de “inception” olarak adlandırılıyor.

 fe

Sahte anı yerleştirme işlemini gerçekleştirmek için, fareler önce kendilerini rahat hissedebilecekleri bir kutuya konuluyor.  Daha sonra, beynin anıları tutan hücreleri sıfırlanıyor ve hücreler,  yeniden aktif olmaları için ışıkla tetiklenecek şekilde programlanıyor. Bir sonraki gün, fareler başka bir kutuya konuluyor ve bir önceki günün hafızasını aktive etmek için fareye ışık veriliyor.

Fare, bir yandan bir önceki gün yaşadıklarını hatırlarken, bir yandan da elektrik şoka maruz bırakılıyor. Deneyi gerçekleştiren bilim adamlarına göre, fare, eski kutusuna geri konduğunda, korkmaya başlıyor çünkü zihni ilk konulduğu kutuyla kendisine verilen elektrik şokunu bağdaştırmış oluyor.  Böylece, farenin zihnine ilk kutuda elektrik şoku yaşadığına dair sahte bir anı yerleştirilmesi gerçekleştiriliyor.

Araştırmacı Dr. Xu Liu’ya göre fare, yanlış bir anıyı, gerçek bir anıymış gibi hissediyor. Science dergisinde detaylı olarak bahsedilen çalışmada, MIT’li araştırma grubu, sahte anıların insan beynine yerleştirilmesi konusuna ışık tutmayı amaçlıyor.  Deney, aynı zamanda sahte ve gerçek anıların beynin aynı bölgesini harekete geçirdiğini ispatlıyor.

 

Gerçekleştirilen çalışmanın sözcüsü Steve Ramirez’e göre anılarımız, yaşadıklarımızın bire bir kopyasından çok, yaşadıklarımızı zihnimizde yeniden canlandırdığımız şekilde saklanıyor. Bu da, yaşadıklarımızı zihnimizde yeniden canlandırırken, araya sahte detayların eklenmesine olanak sağlıyor.

MIT’li araştırmacıların gerçekleştirdiği bu çalışma, beyinde sahte anı oluşturmanın mümkün olduğunu ispatlıyor. Araştırmacıların amaçlarından biri de, insan zihnini kandırarak, sigara bağımlılığından, ruh ve sinir hastalıklarına kadar çeşitli rahatsızlıklara muhtemel bir tedavi yöntemi geliştirebilmek. İlerleyen yıllarda, deneyin uygulamalarının ne kadar masum kalacağını göreceğiz.

Kaynak: fownews.com, dailymail.co.uk

Leave a Reply