Yıllardır hepimizin duyduğu, üzerinde tartıştığı konu: Kızılderililerin Türk olup olmadığı konusu, bu sefer açıklığa kavuşturulmuşa benziyor.

Amerikalı ve Rus antropologlar,  Kuzey Amerika kıtasının ilk sahiplerinin genlerinin Orta Asya’nın dağlık Altay bölgesi’nden geldiğini ortaya çıkardılar.

Pennsylvania Üniversitesi Antropoloji bölümü doçenti Theodore Schurr, kızılderililerin genetik kökeniyle ilgili olarak yaptığı araştırmayı ABD’deki İnsan Genetiği dergisinde yayımladı.

Schurr’un yaptığı araştırmaya göre Amerika kıtasının ilk sakinlerinin ataları , günümüz Rusya, Moğolistan, Kazakistan ve Çin’in kesiştiği  Altay bölgesinden 20-25 bin yıl önce gelmişler.

O dönemlerde sular altında olmayan Bering boğazını geçip, on binlerce yıldır çok sayıda halkın gelip gittiği bir kilit noktası olma özelliğini taşıyan Altay bölgesine gelmeden önce, Kızılderililer tüm Sibiryayı katetmişler.

Şimdiye kadar bir çok tarihçinin ve bilim adamının iddia ettiği gibi, Kızılderililerin, dış görünüşlerinin ve inançlarının benzerliğinin yanı sıra;  Orta Asyalılara ait genetik özelliklere sahip olduğu da bulundu.

Amerika kızılderililerinin ve Güney Altay bölgesinde yaşayan kavimlerin, insan DNA’sına sadece babadan geçen Y kromozomunu karşılaştıran bilim adamları, iki kavmin de Y kromozomuyla ilgili olan ortak mutasyonlarını araştırdılar. Buna ilave olarak anneden miras alınan mitokondriyal genlerde de araştırma yapan bilim adamları, her iki kavimde de aynı genetik özellikleri buldular. Bu mutasyon genlerinin ne kadar sürede ortaya çıktığına dair tahminler yürüten bilim adamları, Amerika yerlilerinin genlerinin 13-14 bin yıl önce Altay genlerinden ayrıldığını tahmin ediyorlar.

Leave a Reply