“Kanguru Annelik” Kimya Yasalarına Nasıl Karşı Geliyor?

ds

Prematüre yani erken doğan bebekler çok zayıf olduklarından dolayı vücut ısılarını belirli bir dengede tutamadıklarından dolayı kuvöze konulmaktadır. Kuvözün esas görevi bebeğin vücudunu belirli bir ısıda sabitleştirilmiş olarak tutmaktır. Fakat son günlerde, kuvözden daha etkili bir yöntem keşfedilmiştir. Erken doğmuş bebek sağlık durumu bir dengeye kavuşana kadar kuvözde tutulmaktadır. Daha sonra, anne canlı bir kuvöze dönüştürülmektedir.

Kanguru annelik adıyla bilinen bu durum annenin bebeğini göğüsleri arasında tutup sarması ile gerçekleşiyor. Adeta kanguru kesesini andıran bu sıcak yerde bebekler hem vücut ısılarını korumakta hem de besin kaynaklarına oldukça yakında bulunmaktadırlar. Kanguru annelik durumunda hem annenin hem de bebeğin vücut ısısı artmakta ve ayrıca bebeğin kalp ritmi ve solunumu da dengelenmektedir. Fakat bu durum, yani annenin vücut ısısı düşük olan yeni doğmuş bebeğini sardığında her ikisinin de vücut ısısının artması bilindiği üzere Kimya derslerinde gördüğümüz Termodinamik konusunun ikinci yasasına aykırıdır. Hatırlatmak gerekirse Termodinamik yasalarından ikincisi, soğuk olan bir cisimden daha sıcak olana doğru herhangi bir dış etki olmadıkça enerji akışının gerçekleşmeyeceğini söylüyor. Fakat kanguru annelik bu yasaya karşı koyarak bebeğin ısısının dengelenmesini sağlıyor. Bilim halen bu durumun sebebini aydınlatabilmiş değil, fakat yaraları ortadadır.

Yapılmış olan çalışmalar bu yöntemin kuvözden daha yarayışlı ve güvenli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu yeni yöntem sayesinde ayrıca bebek ve anne arasındaki duygusal bağ da güçleniyor. Dahası artık kuvöze olan ihtiyaç azalıyor.

 

 

 

Kaynakça:

Popular Science, Eylül 2013, Soru Cevap(S&C)

 

Leave a Reply