Teknik Meslek Sahibi Baba Çocukta Otizm Riskini Artırıyor!

Araştırmacılara göre, teknik meslek sahibi olan babaların çocuklarında otizm rahatsızlığı riski daha yüksek. Babası mühendis olan bir çocukta bu risk iki katına çıkarken, babası finansta çalışanlar için dört kat, sağlık sektöründe çalışanlar için ise altı kat daha fazla risk bulunduğu açıklandı. Annenin mesleği ile bu durum arasında herhangi bir ilişki bulunamadı.otizm_nedir

Houston’da bulunan The University of Texas Health Science Center’daki araştırmacılar, ilk bulgularını iki hafta önce Atlanta’daki bir otizm araştırmacıları toplantısında sundular.
LoneStar LEND programı adı verilen proje süresince,baş yazar ve araştırmacı Aisha S. Dickerson,Ph.D., Amerikan hükümetinin Standart Mesleki Sınıflandırma sistemini kullandı. Öncelikli olarak ebeveynler teknik mesleklerde çalışanlar ve çalışmayanlar olarak iki gruba ayrıldılar. Deney sonucunda elde edilen veriler ışığında, babası mühendis olan çocuklarda 2 kat, finansal işlerle uğraşanlarda 4 kat ve sağlık sektörüne çalışanlarda 6 kat daha fazla otizm riski bulunduğu belirlendi. Annenin mesleğinin bu durum üzerinde bir etkisi olmadığı sonucuna varıldı. Ancak, hem annesi hem babası teknik mesleklerde çalışan çocuklarda, çok daha ileri seviyelerde otizmle karşılaşılması riski en yüksek olarak belirlendi.
Dickerson, “ Ebeveynlerin meslekleri otistik davranışların göstergesi olabilir ve otizm şüphesi bulunan çocukların teşhisinde bu durum, göz önünde bulundurulması gereken bir faktör olabilir. Tıp öğrencilerine de bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiği öğretilmelidir.” şeklinde konuştu.

 

[box_light]Kaynak[/box_light]
ScienceDaily.com

Leave a Reply