Mitoloji çoğu insan için masalsı bir anlam taşır. Zeus’un çapkınlıkları, Hera’nın kıskançlıkları, binbir çeşit hayvana dönüşmeye mahkum edilmiş zavallı su perileri, Hades ve bitmek bilmeyen güç savaşları… Çoğu insan için mitoloji büyüleyici bambaşka bir dünyadır. Aramızda Olympos tapınağının görkemine ve barındırdığı efsanelere imrenmeyen gerçekten var mıdır?             Bugün size şu anda hepimizin bulunduğu topraklarda asırlar önce
Devamı