İdeolojiler, aynı insanlar ve topluluklar gibi zaman içinde evrilir ve hem biçimsel olarak hem de içeriksel olarak metamorfoza uğrarlar. Aşırıcı akımların, özellikle aşırı sağın, genel kanı itibari ile sol ideolojilere kıyasla durağan, geleneksel ve muhafazakar kalmaya; zamanın aşındırıcı ve form değiştirici etkisine göreceli olarak daha fazla direnç göstermeye meyilli olmaları beklenir. Fakat aşırı sağın özellikle
Devamı