YazarSehna

Göçmen Havalelerinin Ekonomiye Katkısı

Göçler ülkelerin ekonomilerini etkileyen önemli faktörlerden biri. İnsanlar daha iyi yaşam sürdürebilmek, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden daha iyi bir şekilde yararlanmak için doğdukları ülkelerden başka ülkelere göç ederler. Her bilim göç olgusunu farklı değerlendirir. Beşeri coğrafya, göçü mekânsal yer değiştirme olarak tanımlarken, ekonomi daha çok göçün piyasalara olan etkisi, ulus ötesi para transfer analizleri
Devamı

Gelir Dağılımındaki Eşitsizliğin Eşidi: %1 = %99

İngiliz yardım kuruluşu olan Oxfam, 2016 Dünya Ekonomik Formu öncesinde yayınladığı raporla dünya gelir dağılımındaki eşitsizliği gözler önüne serdi. Oxfam raporuna göre dünyada en zengin 8 kişi toplamda 426 milyar dolarlık servete sahip ve bu servet 3,6 milyar kişinin varlığına eşit. Yani dünyanın  %1 lik kesiminin geliri geri kalan %99 una eşit. Bahsedilen dünyanın en
Devamı

Disiplinlerarası Etkileşim: Ekonofizik

  Bilim, sosyal bilimler ve fen bilimleri olmak üzere iki farklı dala ayrılmıştır. Fen bilimleri kesinlik içeren pozitif bilim olarak değerlendirilirken, sosyal bilimler değer yargılarına dayanan normatif bir bilim dalıdır. Sosyal bilimler içerisinde yer alan iktisat, norm, kural ve amaç belirlemeye yönelik olduğu için pozitif bilim olarak sayılmamaktadır ve bu yönüyle pozitif bilim olan fizik
Devamı