YazarEnes Karatoprak

Vali: Recep Yazıcıoğlu

Herhangi bir işi teoride öğrenmek zordur. Bu işi teoride öğrendikten sonra pratiğe dökmek ise bir sanattır adeta çünkü teoriyi pratikte uygulamaya başlayan kişi zamanla kendi tarzını oluşturmuştur artık. Bu durum her gün yüzlerce uçuş seferi yapan bir pilot ya da günlerce resim çizdikten sonra işinde iyice ehlileşen bir ressam için geçerli değildir sadece. Herhangi bir
Devamı

Beyaz Bir Destan: Sarıkamış

Güç, hatta daha doğrusu kendi gücüne olan güven, çok kolay elde edilen bir meziyet değildir. Yaşadıkları başarısızlıkların nedenlerini iyi analiz eden ve analizlerini profesyonel bir şekilde tecrübeye ve daha sonra pratiğe dönüştüren insanlar bu meziyete sahip olabilirler ancak. Zaten bu yüzden değil midir ki, hayatta kalmayı başarmış bütün canlılar geçmişlerinde zorluklarla karşılaşmışlardır. Bu durum insanların
Devamı

Çin Japon Savaşına Bağlanan Marco-Polo Köprüsü

Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi karışıklıklar sadece Avrupa ve Ortadoğu’da değil, dünyanın her yerinde gözlemlenebilecek vak’alardır. Öyle ki; dünya üzerinde hiçbir bölge yoktur ki, üzerinde kan akmamış olsun. Bu durum gelecekte de dünyanın herhangi bir noktasında karışıklıkların olacağının habercisidir, ne yazık ki. Öyle ki, böyle bir düzende devletlerin kullandığı üç yol vardır. Birincisi kolektif
Devamı

Sınır Namustur: Kardak Krizi

M.Ö 209 yılında kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplinli çalışma ilkesi ve her geçen gün artan birikimiyle adeta dosta güven, düşmana korku vermektedir. TSK, içine sızan FETÖ ve benzeri terörist yapılanmalardan da arındıkça iyice güçlenecektir. Dünyanın en eski düzenli ordusu olan bu ordu, zaten Türk Milleti adına birçok zafere ve başarıya imza atmıştır ve atacaktır. 1996
Devamı

Pearl Harbor’a Genel Bir Bakış II- :Saldırı Sonrası Durum ve “Hiroşima”

                  Pearl Harbor Baskını Sonrasında Neler Oldu ?              Saldırının sürpriz bir şekilde gerçekleştirilmesine rağmen, Amerika çok çabuk bir şekilde kendini toparlayabilmiştir. Oysaki; saldırıyı gerçekleştiren Japonya’nın amaçlarından birisi de Amerikan donanmasını toparlanamayacak hale getirmektir. Hatta hemen yaralarını sarmayı başarabilen Amerika Birleşik Devletleri,
Devamı

Pearl Harbor’a Genel Bir Bakış I- : Saldırı Öncesi İlişkiler ve Japonya’nın Hazırlıkları

Anlaşmazlık uluslar arası sistemin vazgeçilmez bir unsurudur. Hatta bu anlaşmazlıkların çözülememesi durumunda insanlık çok büyük savaşlara veya yıkımlara tanıklık etmektedir. Aslında her ülke sorunlarını uluslar arası hukuk kuralları çerçevesinde çözmeye çalışırsa, kördüğüm olacak kadar çözülemeyecek anlaşmazlıklar çok aza inecektir. Buna rağmen tıpkı realistlerin de düşündüğü gibi uluslar arası ilişkilerde çekişmeler kaçınılmazdır çünkü her ülke kendi
Devamı

Uzakdoğu’nun Nanking Katliamı

Tarihe bakılacak olursa, insanlık birçok vahşete tanıklık etmiştir. Dünyanın hemen her yerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar, büyük katliamlara sebep olmuştur. Uzakdoğu’nun gördüğü en büyük katliamlardan olan Nanking Katliamı buna bir örnektir. Nanking Katliamının hemen öncesinde yaşanan olaylar incelenecek olursa; 1928 yılında Çin İmparatorunun aldığı ani bir kararla, Pekin’i başkentlikten çıkarıp, Çin’in o dönemki en büyük 4
Devamı

Şehit Diplomatlarımız

Terör, dünyanın karşılaştığı en önemli sorunlardan bir tanesidir. Peki, yıllardır hain eylemleriyle ülkemizi ve dünyayı etkileyen terör ne demektir? Terör, sözlük anlamı olarak, siyasal veya ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere ve yönetimlere yönelik her türlü şiddeti içeren yolun kullanılmasına verilen addır. Güneydoğu kırsallarında vatanını savunan asker ve polislere kurşun sıkan, şehirlerin ortalarında masum insanları öldüren
Devamı

Avrupa’nın Dokuz Yıl Savaşları

Siyaset Biliminin fikir babalarından olan Thomas Hobbes “insan insanın kurdudur” der. Yıllarca süren savaşlar ise bu sözün ne kadar doğru olduğunun kanıtıdır adeta. 17. Yüzyıl Avrupa’sının şahit olduğu Dokuz Yıl Savaşları ulusların aralarında yaptığı savaşlardan sadece bir tanesidir. 1688-1697 yılları arasında cereyan eden muharebe, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, İngiltere, Hollanda gibi ülkeleri içerisinde bulunduran August Birliği ile XIV. Louis’in başında bulunduğu Fransa arasındadır.
Devamı

Mohaç Savaşı: Kısa Sürede Kazanılan Büyük Bir Zafer

nsanlık var olduğundan beri bir sürü savaş tarihsel kayıtlarda bulunmaktadır ama bu savaşlardan bazıları büyük öneme ve etkiye sahiptir. Sadece iki saat süren Mohaç Savaşı bunlardan bir tanesidir. 29 Ağustos 1526 yılında Osmanlı ve Macaristan arasında yapılan bu meydan muharebesinde Osmanlı’nın başında Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan’ın ise 2. Lajos vardır. Ayrıca, Balkanlarda bulunan ve zorlu
Devamı

Köy Enstitüleri’nin Toplum Üzerindeki Etkileri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bir konuşmasında “Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.” demektedir. Yani, her ülkenin eğitim sistemi ve eğitime verdiği değer o ülkenin geleceğini ilgilendirir. Ülkemizde de güzel bir gelecek oluşturmak amacıyla her zaman eğitimde birtakım projeler denenmiştir. Köy Enstitüleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1940 yılında ortaya çıkardığı projelerden sadece bir tanesidir. 3803 sayılı
Devamı