YazarCan Ulusoy

Dışı Türkmen İçi Nusra

24 Kasım sabah dokuz sularında Türkiye hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir Rus jeti düşürüldü. Olayın yankıları hala sürerken, saldırı sonrası  jetten paraşütle atlayan iki pilottan biri bölgede faaliyet gösteren cihatçılar tarafından öldürüldü. Bu sabah Rus ordusunun yaptığı açıklamaya göre  diğer pilotun Suriye ordusu tarafından bulunduğu belirtildi. Söz konusu durumun analizini yapmak yerine Bayırbucak bölgesinde
Devamı

Seçim Sonuçları ve HDP

Uzun bir seçim maratonunu geride bıraktık. Seçimin en büyük sürprizi su götürmez AKP’nin başarısı oldu. Seçim öncesi tüm veriler koalisyonu işaret ederken, AKP büyük bir başarı elde ederek %49.48 oranında oy aldı ve tek başına iktidar kuracak çoğunluğa ulaştı. HDP ise %2.25’luk oy kaybı yaşamasına rağmen barajın üstünde kalmayı başardı. Uzun ve detaylı analiz gerektiren
Devamı

Rusya, İran ve Yeni Suriye

Suriye savaşında artık yeni bir döneme girildi. Rusya’nın savaşa birebir müdahil olmasıyla birlikte kartlar daha açık oynanıyor artık. Her ne kadar iki düşman cephenin karşılaşması olarak değerlendirmesek de, Rusya ve ABD’nin 1979 Sovyet-Afgan Savaşı’ndan sonraki ilk ciddi karşılaşması bu. Fakat durum biraz daha farklı zira ”ortak düşman” konusunda bir ihtilaf yok. Üstüne hem Rusya hem
Devamı

Türkiye Göç Tarihi Üzerine

Türkiye, geçmişten bugüne farklı göçlere tanık oldu. Özellikle 14. yy’dan itibaren kimlik kazanan göçler, siyasal, sosyal, ekonomik koşullar altında yer değiştirmek zorunda kalan birçok farklı aidiyetteki toplulukların bir anlamda tek çözüm yoluydu. Bu farklı karakterdeki göçlerin tarihsel bir değerlendirmesi ”Türkiye’nin Göç Tarihi, 14. yy’dan 21.yy’a Türkiye’ye göçler” adlı eserde akademik seviyede ele alınmış. Farklı akademisyenlerin
Devamı

Saramago’ya Göre Tanrı Figürü

Her inanç sisteminin kendi özelinde Tanrı’yı konumlandırdığı yer birbirinden farklılık gösterir. Fakat İbrahimi dinlere baktıgımızda temel bazı noktalarda ortaklaşıldığını görmemiz mümkün. Adem ve Havva’yı insanoğlunun başlangıcı olarak ele almak örnek olarak gösterilebilir bu duruma. Saramago tam da söz konusu ortaklıktan yola çıkarak süregelen inanç kavramını kimi zaman Tanrı’yı ete kemiğe büründürme, kimi zaman ise Kabil’in günahlarıyla
Devamı

MHP Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

Z kuşağı olarak Seçim sonrası koalisyon tartışmalarına ilk defa bu kadar yakından tanığız. Bu yüzden sürekli farklılaşan siyasi söylemler aslında eski akım siyasi anlayışın ilkesizlikte birleştiğini somut bir şekilde karşımıza koyuyor. Bu söylem farklılığı en çok MHP cephesinde göze çarpıyor. Seçim öncesinde propagandasını çoğunlukla Cumhurbaşkanı üzerine kuran MHP, seçimden sonra ibreyi HDP tarafına çevirdi. Seçim
Devamı

Podemos ve Syriza: Gerçek Umut

Siyasal arenada ”sol” birçok farklı kalıp içinde varolmuştur. Özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra tarihe karışan Sovyet sosyalizmi, yerini insanı merkeze alan yeni bir sol anlayışa bıraktı. Şu anda birçok insanın Syriza, Podemos ile aşina olduğu bu kavram, ana akım siyasetin karşısında insanca yaşama şiarını yükselten bir alternatif olarak karşımızda duruyor. Bu yazıda genel hatlarıyla 2
Devamı

Grev: Oy Bilesen ki Ben Ha/Toz Toprak İçinde Şanlı/Sıfatım Kat’ i Çopur/Ellerim Mağrur Yağlı

19. yy sonunda kapitalist üretim ilişkileri dünyanın çeşitli coğrafyalarında kök salmaya başladı. Meta arzının astronomik bir şekilde artış göstermesinin ilk başlangıcı olarak da kabul edebileceğimiz bu dönem, sınıflar arasındaki çelişkiyi de derinleştirdi. 20. yy teknolojik atılımları ve Taylorist emek denetimiyle ”Dünya fabrikası” işçi üzerinde kuracağı tahakkümü de ilk defa modellemiş oldu. Taylor’ın yarattığı bu çizgi,
Devamı

Öyle Bir Şey Yaşatalım Ki Kimse İnanmasın: Ermeni Soykırımı

Bu bir tehcir, katliam ya da mezalim değil en net tabirle ‘’soykırım’’. Ermeni soykırımının üzerinden 100 yıl geçti; gerçi daha uzun bir geçmişi var fakat 1915’le sembolleşti her şey. Jön Türklerin Balkan harbinden sonra içine girdiği paranoyak sapıklık, gayrimüslimlere karşı acımasız bir saldırganlıkla vücut buldu. Hasta adam Osmanlı’nın ayakta kalması artık sadece toplumun ve ekonominin
Devamı

Sol Temsilin Değişmeyen Yanılgısı

” İnsan şüphesi akıl yürütebilen ve bu doğrultuda hareket edebilen bir varlık. Fakat bu akıl yürütme, evrensel kurallara göre işleyen, aşkın bir akıl ürününden ziyade, eylemden doğan, bir akıl yürütmedir: Geçmiş zamanda edinilip bedenselleşmiş eğilimlerin gelecek zaman sezgisine dayanan stratejik eyleme özgü bir akıl yürütme” Pierre Bourdieu İnsanlık, sermayenin eşitsiz dağılımından kaynaklı meydana gelen sınıfların
Devamı

Danzikyan: Ermeni Soykırımı Diri Ve Hala Bir Yönüyle Devam Ediyor

AGOS gazetesinde bayrağı Rober Koptaş’tan devralan Yetvart Danzikyan ile ”Ermeni soykırımı ve devam eden güncel sorunlar” başlığı altında bir röportaj yaptım. Soykırımın hala bir anlamda devam ettiğinin altını çizen Danzikyan, normalleşme sürecinin başlaması için takınılan dışlayıcı dilin yumuşaması gerektiğine vurgu yapıyor.Devletin kendi geçmişiyle topyekün bir yüzleşme içine girmesi artık kaçınılmaz bir şart olmalıdır. İttihat ve Terakki’nin
Devamı

Çözüm, Pardon Seçim Zamanı

Gündem yine sıcak, malumunuz en son o toplantı salonunda HDP ve AKP’yi  PKK’ya silah bırakma ve olağanüstü kongre çağrısı yaparken gördük. Öcalan’ın çağrısı da bu yöndeydi. Medya organları bu gelişmeyi tarihi bir olay olarak sundu. Atılan adım önemli fakat, hem zamanlamanın seçimlere yakın olması hem de yapılan çağrının bölgesel gerçeklikle çatışması tarafların samimiyetini sorgulamamıza neden oluyor.
Devamı

Piyasa Ekonomisinin Çıkmaz Sokakları

” Ticari bir toplumda makinayla üretimin içerdiği şey, aslında, toplumun doğal ve insani özünü metalara dönüştürmektir. Sonuç tuhaf görünebilir, ama kaçınılmazdır, amaca ancak bu hizmet edebilir. Bu yöntemin neden olduğu sarsıntı mutlaka insan ilişkilerini alt üst edecek ve doğal çevreyi yok etme tehdidini taşıyacaktır” Karl Polanyi İnsan ilişkilerinin var olduğu günden beri, ekonomik ilişkiler günün
Devamı

Meşru Cinayetler Cumhuriyeti

”Ölenler ile öldürülenler üzerine konuşulan bir tarihten ziyade, kalanlar ve yaşayanalar üzerine konuşan bir tarihi daha çok önemsiyorum” Hrant Dink Hrant göçüp gideli 8 yıl oldu fakat davada somut bir ilerleme yok. Bunun neden böyle olduğu konusunda yüzlerce neden sıralayabiliriz. Niyetim nedenleri sıralamak değil, asıl amaç ölümler üzerinden yükselen klasikleşmiş bir siyasi tavrı eleştirmek, tıpkı
Devamı

Ukrayna Krizi: Rusya’nın Son İtibar Savaşı

Ukrayna’daki iç savaş ortamı Ortadoğu’da yaşananların gölgesinde kalmış gibi görünse de hız kesmeden devam ediyor. Kasım 2013’te, kaçak Yanukoviç hükümetinin “AB ortaklık anlaşması”nı imzalamayı reddetmesiyle ateşlenen protestolar, Kırım’ın ilhak edilmesiyle devam etti. Bugün ise, doğu bölgeleri Donetsk ve Luhansk bağımsızlığını ilan etmiş durumda. Yanukoviç’in AB ortaklık anlaşmasını reddetmesi zaten ekonomik durgunluktan, yolsuzluklardan, yandaş kayırmalardan dolayı
Devamı

Duvarların Altında Kalan İnsanlığımız

        Malumunuz Berlin Duvarı yıkılalı 25 yıl oldu. 1961’de zamanın Sovyetler Birliği lideri  Khrushchev tarafından Doğu Almanya’dan Batı’ya geçişi engellemek ve sosyalist Doğu Almanya’nın kapitalizmin etkisiyle yozlaşmasını engellemek için yapılması emredilen bu duvar, Soğuk Savaş’ın en önemli simgesi durumundadır hala. 1989’da duvarın yıkılışı, Doğu Bloğu ülkelerine bir ilham oldu elbette. Sovyetlerin gölgesinde
Devamı