İspanyol İmparatorluğu I: Kuzey’deki Krallık

İspanya’yı duymayan yoktur. Avrupa’nın en batısı sayılabilecek İber Yarımadası’nda kurulmuş olan ve Amerika’yı Hindistan zanneden Kristof Kolomb’a keşifler için destek vermiş olan bir zamanların en büyük imparatorluklarından biridir. Bu imparatorluğun kuruluş hikayesi 381 sene süren ve yeniden fetih anlamına gelen Reconquista olarak bilinen İspanyol Haçlı Seferleri sayılabilecek Hristiyan Müslüman Savaşları’na dayanmaktadır.

1) Reconquista Tasviri, Aziz Meryem Şarkıları, 13.yüzyıl
2) 720 Senesinde İber Yarımadası

Orta Çağ’da bilimin yuvası kabul edilen Doğu’daki devletlerden biri olan Emevi Devleti, Kuzey Afrika’daki yayılmasının son durağı olan Fas’ı aldıktan sonra gözünü Avrupa’ya dikmişti. Fas’tan Avrupa’ya geçmenin tek yolu olan Cebelitarık Boğazı’nı Tarık bin Ziyad komutasındaki ordu ile geçen Emeviler, 711 senesinde Guadelete’de (Lekke Vadisi’nde) o dönem İber Yarımadası’nda bulunan Vizigotlar’ı mağlup ederek Avrupa’daki ilerleyişlerini başlattılar. Her ne kadar bu ilerleme, teknolojik ve askeri üstünlükten dolayı, önlenemez şekilde gözükse de bu ilerleyişi durduran birçok savaş olmuştur. Bu savaşlardan en önemlisi Asturias Krallığı ile Emeviler arasında, 718 (bazı kaynaklara göre 722[1]) senesinde gerçekleşen Covadonga Savaşı’dır. Cantabria Dağlarını iyi kullanan ve savaşı kazanan Pelagius önderliğindeki Asturias Krallığı, bu savaşın ardından kuzeyde kalan tek Hristiyan krallık olarak sonraki 50 sene içerisinde güneye doğru genişlemesini sürdürdü[2]. 775 senesinde 1.Alfonso döneminde Douro Nehri’nin kuzeyine kadar inmeyi ve nehrin kuzeyinde bulunan çölü ve şehirleri Müslüman ataklarına karşı korumayı başardı.

3) 800 Yılında Asturias Haritası ve Duero Çölü (Çölün güneyde bittiği sınır Duero Nehri’dir)
4) Asturias’ın İlk Kralı Pelagius’un Heykeli, Covadonga, İspanya

791 yılında Asturias Devleti’ne son vermek isteyen Kurtuba Halifeliği ve İspanya’dan Müslümanları atmak isteyen Asturias Krallığı, Burbia Nehri’nde karşı karşıya geldiler. Bu savaşı kazanan Kurtuba, Asturias üzerine ilerleyişine başlamış oldu. Bu savaşın ardından Asturias tahtına geçen 2.Alfonso, ilk olarak başkenti güvenli bir şehir olan Oviedo yaptı. 794 senesinde Lutos Muharebesi ile neredeyse tüm ordusunu kaybeden Halifelik, bu kayba rağmen yeni bir ordu toplamayı başardı ve bu savaştan sadece bir sene sonra, 795’te, Las Babias Savaşı’nı kazanmayı başardı. Bu savaşın ardından gerçekleşen üç savaşı da kazanmasıyla başkent Oviedo’ya kadar ilerleyen Kordoba, kış şartları nedeni ile kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Her ne kadar bu savaş Asturias için yıkımın habercisi olsa da bu savaş sonucunda Franklarla yaptıkları dostluk anlaşması sayesinde bu yıkımdan kurtulmayı başardılar.

5) 814 Senesinde İber Yarımadası’nın Siyasi Haritası

816 senesinden 900 yılına kadar süren Asturias-Kurtuba savaşları sonunda Kuzey İspanya’nın hakimiyeti Asturias Krallığı’nda kalmış oldu. Elindeki güce rağmen 910 senesinde 3.Alfonso’nun ölmesinin ardından oğulları arasında Leon, Asturias ve Galiçya devletleri olarak üçe bölündü ve bu bölünmeden yaklaşık 20 sene sonra Leon Krallığı kraliyet bağları sonucu Asturias ve Galiçya ile birleşti. Bu krallıkların birleşmesi ile Kuzey’deki tek krallık Asturias yerini Leon’a bırakmış oldu.

6) 1000 Yılında İber Yarımadası’nın Siyasi Haritası

Kaynaklar:

 1. Amy G. Remensnyder, La Conquistadora: The Virgin Mary at War and Peace in the Old and New Worlds, (Oxford University Press, 2014), 23.
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Covadonga
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Reconquista
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Burbia_River
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Lutos
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Las_Babias
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Asturias
 8. Youtube. “Reconquista – The Full History.” https://www.youtube.com/watch?v=o9UnQa0m8pQ

Resim Kaynakları:

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Reconquista#/media/File:MoorandChristianBattle.png
 2. https://time.graphics/event/567581
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Asturias#/media/File:Asturias_in_800.svg
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Covadonga#/media/File:Estatua_de_Don_Pelayo_en_Covadonga,_Asturias.jpg
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Las_Babias#/media/File:Península_ibérica_814.svg
 6. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Map_Iberian_Peninsula_1000-es.svg&uselang=es

Leave a Reply