Semavi dinlere özellikle Hıristiyanlık üzerinde hatırı sayılır etkileri olan bir din Zerdüştlük. Bilinen en eski dinlerden bir tanesi. Yaklaşık 3500 yıl önce İran topraklarında ortaya çıktığı düşünülen bu eski Doğu kaynaklı dinin tanrısı Ahura Mazda’dır. Zerdüştlüğe inananlara Zerdüştî denir. Zerdüşt tek tanrılı gibi görünen bu semavi olmayan dinin temsilcisi ve sistematiğinin yaratıcısıdır. Batı toplumlarında ilk
Devamı