Siyaset bilimi ve sosyoloji gibi bilim dalları toplumların ortaya çıkışını “ait olma” duygusuyla açıklar. Bir arada daha güçlü olduğunu fark eden insanoğlu, bir kara parçasında kurduğu medeniyette topluluklar halinde yaşamaya başlar. Burada kendine bir barınak inşa eder ve temel ihtiyaçlarını karşılamak adına üretime geçer. Daha sonra, bu bir arada yaşama olgusu yüzyıllar boyu gelişerek bugün
Devamı