Popüler; halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan, halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulandır. Genel anlamda; bir olay, konu, nesne vs. insanların ilgisine bağlı olarak popülarite kazanır. Genellikle kültür kavramlarına atfedilen bir olgudur. Buna göre popüler olan, şu özellikleri kapsar: genel olan kavramlar; geniş kitlelere hitap eden kavramlar; genel halkın ulaşabileceği kavramlar. Popüler,
Devamı