Kişilerin, yazılarının içeriği nedeniyle tutuklandıkları bir toprak parçasında yaşamanın kaçınılmaz sonucu belki de kelimelerin insan hayatı üzerindeki etkisini sorgulamak. Gözler tarafından aydınlatılmadıkça zamanın sonsuz girdabında yitip gitmeye mahkum olan bu sözcüler, bir kişiye bile ulaşabilirlerse, birçok hayattan daha gerçek olurlar bir anda. Tıpkı Ankara Devlet Tiyatro’sunun aylardır methini duyduğum fakat ancak iki gün önce izleme
Devamı