Bağışıklık, Sorumsuzluk, Dokunulmazlık Türkiye Anayasasında parlamenter ayrıcalıklar 83. maddede, ‘Yasama Dokunulmazlığı’ başlığı altında düzenlenirler. Literatürde Yasama Dokunulmazlığı kavramının kategorilere ayrılışı, 83. maddede adlandırılış şeklinden farklıdır çünkü aslında 83. madde  hem yasama sorumsuzluğunu hem de yasama dokunulmazlığını düzenlemektedir.  Yasama Bağışıklığı adı altında toplanabilecek bu iki kavramdan ‘yasama sorumsuzluğu’ milletvekillerinin ifade özgürlüklerini koruyan, devamlı, kaldırılamayan ve istisnası olmayan
Devamı