Dizinin ilk yazısı için tıklayınız. Prut Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük ordusu sayesinde galibiyetle sonuçlanmış ve tüm Rus ordularını yok etmek için emirler dahi yazılmışken sadrazam Rusların barış isteğini kabul etmişti. Yıllardır büyük rekabet içinde olduğu Rusya’nın ordularını tamamen yok etmek, Çar Petro’yu öldürerek ülkeyi başsız bırakmak ve Kırım hanı ile bölgedeki Tatar-Kazak güçlerinin desteğini alarak bütün
Devamı