Tag Archives: writing

Writer’s Tricks From Dostoyevsky

Well, not all of his tricks, just the ones I have noticed in ‘Crime and Punishment’. Although I have read ‘Notes From Underground’ and ‘Idiot’, only while reading ‘Crime and Punishment’ did I specifically pay attention to the writing technique that I could probably steal for my own creative writing projects. There have been a
Devamı

FRENCH THEORY’DE DERRIDA ETKİSİ

Jacques Derrida ve Gayatri Spivak 20. yüzyıl Fransız felsefesi (French Theory) ve postyapısalcılık denince Gilles Deleuze, Jacques Lacan ve Michel Foucault’nun yanı sıra akla ilk gelecek isimlerden biri de Jacques Derrida’dır. Derrida, özellikle edebi teoriye temel oluşturacak düşüncelerini yazıya dökerken çoğu zaman felsefenin sembolik dilinin dışına çıkıyor gibi gözükse de yazılarıyla hem edebiyatın hem de
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu