Kimi zaman dini, kimi zaman ekonomik, kimi zamansa politik olmak üzere gerekçeleri olaydan olaya değişen, tarihin tozlu sayfalarında yerini edinmiş, ve bizlerin de ilkokul çağından beri gördüğü tarih derslerinde mutlaka bahsi geçen pek çok savaş bulunuyor. Tarih derslerini ezber olarak görmemizin yegâne sebebi budur belki de? Bırakın günümüzde yaşadığımız politik gerilimler ve savaş çanlarını, tarihsel
Devamı