Yenilenebilir enerji kaynakları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan güneş enerjisinin günümüz Dünyası için  payı gün geçtikçe daha da artmaktadır. Özellikle fosil yakıtların hızlı tüketimi ve çevreye verdiği zarar, güneş enerjisinin kullanımını büyük oranda teşvik etmektedir. Ürettiği elektrikle masrafları oldukça indirgeyen ve parasal kazanç sağlayan güneş enerjisi, Türkiye’de yeterli bir düzeyde bulunmasa da kullanımı
Devamı