Röportajın ilk kısmı için tıklayınız. Müttefik devletlerin en çok bastırdığı konulardan birisi azınlıklar. Onlar için azınlıkları bu kadar değerli kılan neydi? Azınlık saydığımız Yahudi, Ermeni ve Rumların hakları uluslararası anlaşmalarla Türk hukuku çerçevesinde güvenceye alınmıştır. İleriki yıllarda Ermeniler ve Yahudiler bu hakların bir kısmından kendileri feragat etmişlerdir. Örneğin İsviçre Medeni Kanunu’nu kabul ettiğimizde azınlıklar başvurup
Devamı