“Eğer cennet dünyada ise muhakkak orası Şam’dır. Eğer gökte ise, Şam’ın üzerinde bir yerdedir.” Ibn Cübeyr 12. Yüzyıl. “Cehennemden çıkıp cennete gelmiş gibi hissediyoruz” Kevork Jamkossian / Kanada’ya göçen Suriyeli mülteci. 2015. Hayatın doğumla ölüm arasında bir gergef dokuması, ona bir önem atfetmemiz için bir vesiledir. Tüm marifet, müşterek yaşadığımız yerkürede hayata mümkün olduğunca daha
Devamı