Tag Archives: toplumsal sözleşme

“Kusura Bakmayın, Kandırıldık…”

Yıllarca, bugün paralel yapı diye adlandırılan bir cemaat ile el ele kol kola verip devletin özellikle yargı ve yürütme olmak üzere tüm erklerinde egemen bir yapı oluşturup siyasi çıkarlarına uygun ortamı yarattılar. Siyasi iktidar dedi ki sonra “kusura bakmayın, kandırıldık…” Her biri yıllar sonra bir belgesele konu olabilecek, siyasi niteliği ağır basan davalarda hukuk katledildi.
Devamı

Direnmek Haktır!

Modern devlet sistemlerinde temelde iktidarı denetlemeye yönelik üç farklı denetim yolu vardır. Bunlardan ilki siyasî denetimdir ve parlamentolarda soru/gensoru önergeleri, meclis araştırma komisyonları, güvensizlik oylaması gibi yöntemlerle yasama organının yürütmeyi denetlemesi şeklinde karşımıza çıkar. İkinci denetim hemen hemen tüm hukuk sistemlerinde (farklı şekillerde de olsa) düzenlenen yargısal denetimdir ve bu da anayasa mahkemeleri veya çeşitli
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu