Tag Archives: tek parti

Hangi Cumhuriyet?

Müstakbel Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan balkon konuşmasında şöyle bir cümle kurdu: “Bugün 27 Mayıs 1960 parantezi artık kapanmıştır, 27 Mayıs’ın bir vesayet aracı olarak Türkiye’ye dayattığı cumhurbaşkanlığı anlayışı artık tedavülden kalkmıştır.” Peki bu parantez açılmadan evvel durum nasıldı? İlk meclisten bir kare 1921 – Teşkilât-ı Esasiye Madde 9 – Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından intihap
Devamı

Altı Ok ve Tarihsel Bağlamı (2): İlkeler

Şoför milleti en asil duygunun insanıdır. Mustafa Kemal Atatürk   umhuriyet Halk Partisi’nin ve 1937 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının temel prensiplerini teşkil eden 6 Ok’un tarihsel bağlamını incelediğimiz serinin ilk yazısında, “ok sembolü”nün gelişimini ve özgün olmayan bu sembolün Avrupa siyasi tarihindeki yerini, 20. yüzyıl faşist partilerinden örneklerle incelemiştik. Serinin bu ikinci yazısında ise
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu