Tag Archives: tanrı

Tanrı’nın Karısı mı Vardı?

Tanrı nedir? Her şeyi gören ve duyan vücutsuz bir ruh mudur, yoksa insan ya da başka bir canlı formunda mıdır? Marvelcı mıdır DC’ci midir? Tanrı fenomeninin insan aklını meşgul etmesi insanlık kadar eskidir ve bu uzun sürede sayısız Tanrı tasviri oluşmuştur. Bu sebepten dolayı Tanrı dendiğinde insanın aklına Odin de gelebilir, Ahura Mazda da gelebilir
Devamı

Hristiyanlığın Roma’da Yayılışı

Milattan önce Roma şehri kökeni bilinmeyen bir millet, “Etrüskler”in egemenliği altında yaşıyordu. Latinler ile Etrüsklü yöneticilerin arası çok iyi değildi. MÖ 600’lü yıllarda Latinler efendilerine karşı ayaklanmış ve ebediyen onları Roma’dan kovmuşlardı. Etrüskler arkalarından ilginç bir destan bırakmıştı. Bu destana göre Etrüsklerin ataları bir kurt tarafından büyütülmüştü ve bu yüzden kurt onlar için kutsaldı. Etrüsklerin etkilerinden sonra
Devamı

Saramago’ya Göre Tanrı Figürü

Her inanç sisteminin kendi özelinde Tanrı’yı konumlandırdığı yer birbirinden farklılık gösterir. Fakat İbrahimi dinlere baktıgımızda temel bazı noktalarda ortaklaşıldığını görmemiz mümkün. Adem ve Havva’yı insanoğlunun başlangıcı olarak ele almak örnek olarak gösterilebilir bu duruma. Saramago tam da söz konusu ortaklıktan yola çıkarak süregelen inanç kavramını kimi zaman Tanrı’yı ete kemiğe büründürme, kimi zaman ise Kabil’in günahlarıyla
Devamı

Hawking Üzerine

Son zamanlarda bilim camiasını (başka bir ifadeyle bizi) sevindiren hadiseler gerçekleşmekte. Bir sanat dalı olarak sinema, bilim adamlarının o olağanüstü dünyasını beyaz perdeye aktarmaya, yani bizi, kendi çabalarıyla anlatmaya başladı. Bu günlerde sinemalarda iki tane çok iyi film gösterime girdi. “Enigma (The Imitation Game) ve Her Şeyin Teorisi (The Theory of Everything)”. Enigma özet olarak,
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu