Bir ulus devlet olan yeni cumhuriyette ulus devlet için gerekli olan ulus inşası sürecinde, toplumun ortak atalarının uzak geçmişte büyük medeniyetler kurmuş olduklarını, daha sonra ise çeşitli sebeplerle Anadolu’ya millî kimlikleriyle gelip Anadolu nüfusunu oluşturdukları tezinin devlet tarafından işlenmiş olduğundan önceki yazımızda bahsetmiş ve bu tezin Anadolu nüfusunun etnik kökenlerini açıklama iddiası üzerinde durmuştuk. Bu
Devamı