Tag Archives: serpil sancar

Türk Modernleşmesinin Bir Ürünü Olarak Kadın II

“Aile küçük ölçekli bir hükumete benzer. Baba onun başkanı, ana bakanı, çocuklar da tebaasıdır. Aile hükümetinde baba ve ana el birliğiyle çalışırsa, çocuklar da onlara karşı uysal olursa, işler yolunda yürür. Ev kadını yaptığı işlerden kendini mesul gören bir bakan gibi, bir takım haklar ve ödevler taşır ve işlerini bunlar çerçevesinde başarır… Ev kadınının bütün
Devamı

Türk Modernleşmesinin Bir Ürünü Olarak Kadın – I

Mektepli hanım kızların marşı Bize cennet evdir… Borcum, tehdit altındaysa Kurtarmaktır vatanımı, Fakat işim ondan sonra Olmaktır bir ev hanımı… Ben de ilim öğrenirim, Fakat ede demem zindan, Ayrılamaz derim pirim Kadın evden, ev kadın    Ziya Gökalp, Yeni Mecmua, 1917   smanlı reformcu erkekleri, Tanzimat dönemi ve arkasından gelen 2.Meşrutiyet döneminde, Batı toplumlarıyla uyum
Devamı