Tarihe bakılacak olursa, insanlık birçok vahşete tanıklık etmiştir. Dünyanın hemen her yerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar, büyük katliamlara sebep olmuştur. Uzakdoğu’nun gördüğü en büyük katliamlardan olan Nanking Katliamı buna bir örnektir. Nanking Katliamının hemen öncesinde yaşanan olaylar incelenecek olursa; 1928 yılında Çin İmparatorunun aldığı ani bir kararla, Pekin’i başkentlikten çıkarıp, Çin’in o dönemki en büyük 4
Devamı