Tag Archives: #sartre

Bizimkisi Aykırı Bir Aşk Hikayesi: Sartre & De Beauvoir 2

Takvimler Eylül 1929’u gösterirken Simone de Beauvoir kimseye hesap vermek zorunda olmayan özgür bir kadın olarak Paris’e dönüş yapar. Kendi tabiriyle onu en çok şaşırtan şey bağımsızlığıdır. Kabul etmek gerekir ki o dönem 21 yaşındaki genç bir kadın için bu büyük bir başarıdır. Büyükannesinin sahibi olduğu pansiyonda kalmaya başlar. Gidiş-geliş saatlerine karışılmasını istemez, diğer kiracılar
Devamı

Bizimkisi Aykırı Bir Aşk Hikayesi: Sartre & De Beauvoir

Modern çağın iki önemli düşünürü olan Jean Paul Sartre ve Simone de Beauvoir’ın bize kazandırdıkları düşünsel envanterin yanı sıra aralarındaki alışılmışın dışındaki ilişki de hepimizi şaşırtacak seviyedeydi. Aralarındaki  “açık ilişki” (open relationship) olarak adlandırabileceğimiz türden bir ilişki vardı. Evlenmedikleri, çocuk sahibi olmadıkları, aynı evde yaşamadıkları, cinsel hayatlarında sınırsız bir özgürlüğe sahip oldukları ve birbirlerine karşı
Devamı

Gizli Oturum: Cehennemde Bir Oyun

İlk bakışta, Gizli Oturum, Sartre’ın felsefesinin bir tiyatro sahnesinde hem bir konuşma hem de eylem olarak ortaya çıkmasıdır. Nitekim Varlık ve Hiçlik 1943’te (Gizli Oturum’dan bir yıl önce) yayımlanmıştır ve buna rağmen oyunun iki güçlü temasını içerir: hapis bağlamında tutukluluk ve ötekilerle ilişkiler. Bununla birlikte, oyunu yalnızca bu iki tema bakımında inceleyip, onu bu açıdan
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu