Din, her toplumda olduğu gibi yaşadığımız toplumun kültürünün de önemli bir parçasıdır. Türkiye 1950’lerden bu yana hissedilebilen aile ve akrabalık bağlarının hızla zayıflaması ve yapısal bir kimlik  -yani kurumlaşmış ve bir karşılaştırmada etken rol oynayabilecek ve kısmen sabit bir faktörün- zemininin kaybolmaya başladığı bir döneme girmiştir. Buna bağlı olarak toplumlarda genelde kültüre bağlanma görülür. Böyle
Devamı