Adli tıp, bir suçun kim tarafından ve nasıl işlendiğini ortaya çıkaran, sürecini ve türünü teknik anlamda inceleyen bilim dalıdır. Mağdur, şüpheli ve olaydan etkilenen üçüncü kişilerin suç ile ilişkilerini ve suçtan ne derecede etkilendiklerini belgeler. Pek çok polisiye film ve dizide izlediğimiz ve gerçeğin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan yardımcı karakterler* esas itibariyle adli tıp
Devamı