Tag Archives: osmanlı

Denizlerin Ressamı Ayvazovsky

Ayvazovsky 1827 Kırım, Feodosiya kasabası doğumludur. Ayvazovsky’nin yeteneği, çocukken evlerinin duvarına kömürden resimler yaparken babasının arkadaşı şehir mimarı Jacob Koch tarafından fark edilir. Koch’un desteği ile perspektif gibi resme dair temel bilgiler hakkında dersler alır (Ürekli 11). İlerleyen yıllarda St.Petersburg’da Academy of Arts’ta romantizm döneminin önde gelen manzara ressamlarından olan Maksim Vorob’yov’dan dersler almıştır. 28
Devamı

“İlk Modern” Osmanlı: Ahmed Vasıf Efendi

Osmanlı modernizasyonu kalıbı kullanıldığında başlangıç olarak genelde Tanzimat Fermanı ele alınır. Modernizasyonun ilk adımları ise genelde III. Selim dönemindeki reformlarda aranır. Yeni askeri okulların açılması, ordunun düzenlenmesi, maliyede ve mülki idarelerde yapılan değişiklikler III. Selim dönemindeki reform söyleminin temelini oluşturur. Bu reformlar genel olarak “Nizam-ı Cedid (Yeni Düzen)” şemsiyesi altında değerlendirilmiştir. Ordu, maliye ve mülki
Devamı

Süleymaniye ve Ayasofya

“Gel yıkalım şu Süleymaniye’yi desen iki kazma kürek iki de ırgat gerek. Hadi gel yapalım geri şunu desen bir Sinan gerek birde Süleyman.” Mehmet Akif’in bu meşhur sözünü hepimiz duymuşuzdur. Burada ne kastedildiği de zaten oldukça açık. İstiklal Şairimiz, maksudunu Süleymaniye ile belirtmiş, üstüne Sinan ve Süleyman’ı da katarak sözünün manasını itmam eylemiş.  Anlatılmak istenen
Devamı

OSMANLI’NIN KURULUŞU ÜZERİNE 1: HERBERT ADAMS GIBBONS

Osmanlı’nın kuruluşu ve başarısı üzerine birçok tartışma yapılmıştır. Osmanlı’nın başarısının temelinde yatan sebeplerin ne olduğu hep merak konusu olmuştur. Yerli ve yabancı tarihçiler, Osmanlı’nın başarısının altında yatan sebepleri kendilerince ifade etmeye çalışmışlar. Yani, Osmanlı’nın kuruluşunu ele alarak kendilerince bazı çıkarımlar yapmışlar. Bu yazımızda ele alacağımız tarihçi Herbert Adams Gibbons. İlerleyen yazılarda bu konuda kendi fikrini
Devamı