Kişinin bulunduğu ortamın kişi üzerinde güçlü bir etkisi mevcut. Pek çok deneyde ardı ardına ortamla birey arasında çok etkin bir ilişki olduğu gözlemlendi. Sayın psikolog Zimbardo’nun Stanford hapishane deneyi bu ilişkiyi başarılı bir biçimde gözler önüne seriyor . Zimbardo deneye insanların tamamen doğuştan “iyi” olduğu fikrini sorgulama amacıyla başlatır. Zimbardo denek olmayı kabul eden lisans
Devamı