İşkence suçu, kamu görevlisinin, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, iradesinin kendi isteği dışında etkilenmesine yol açan davranışlarıdır. İşkence suçu yasağı, bedensel ve ruhsal dokunulmazlık, irade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı gibi birçok değeri koruduğundan mutlak bir haktır ve jus cogensdir (üstün hukuk) dolayısıyla bu yasağın herhangi bir sebeple
Devamı