İnsanlık var olduğundan beri bir sürü savaş tarihsel kayıtlarda bulunmaktadır ama bu savaşlardan bazıları büyük öneme ve etkiye sahiptir. Sadece iki saat süren Mohaç Savaşı bunlardan bir tanesidir. 29 Ağustos 1526 yılında Osmanlı ve Macaristan arasında yapılan bu meydan muharebesinde Osmanlı’nın başında Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan’ın ise 2. Lajos vardır. Ayrıca, Balkanlarda bulunan ve zorlu
Devamı