Mantıkta, bir argüman; argümanın öncüllerinin doğruluğu, mantıksal olarak argümanın sonucunun doğru olmasını gerektiriyorsa geçerlidir. Bu durum sağlandığında, öncülleri kabul edip sonucunu kabul etmemek tutarsızlık içermektedir. Bir argüman, eğer bütün yorumlamalar altında doğru ise totoloji ya da mantıksal doğru ismini alır. Aynı şekilde, eğer bir argüman bütün yorumlamalar altında yanlış ise çelişki ismini alır. Argümanın sonucu,
Devamı