Tag Archives: modern sanat

Bu Görselden Rahatsız Değilim!

Sanat ve Seri-Üretim İlişkisine Bir Bakış

Geçtiğimiz günlerde Instagram uygulaması üzerinden promosyonlu bir reklam ile Pull&Bear isimli çoğumuzun malûmu olduğu giyim markasının Londra’nın meşhur Tate Modern müzesinin kalıcı koleksiyonuna atıfla çıkarttığı bir giyim koleksiyonu olduğunu öğrendim. P&B markasına yeterince aşina değilim, ürünlerini tüketmiyorum. Yine de ülkemizde de son yıllarda hayli popüler bir hale gelen ve benim alternatif ifadesiyle tabir ettiğim yarı-popüler
Devamı

Marcel Duchamp: Tembelliğin sanatı mı, modern sanat devrimi mi?

1880’lerde Empresyonistlerle başlayan Modern Sanat dönemi asıl ivmesini 1900’lerin başlarında Zürih’te ortaya çıkan Dadaizm akımıyla kazanmıştır. Zira Dadaizmin uyandırdığı yankı sürrealizm ve pop-art gibi birçok modern sanat akımının da mihenk taşı olmuştur. Çünkü geleneksel ve klasik sanatın öğretileri, teknikleri kökünden reddedilmeye başlanmıştır. Elbette burada 1. Dünya Savaşı’nın yarattığı buhranın da büyük bir etkisi olmuştur. Savaşa
Devamı

Modern Sanat ve Mimarinin Eksik ve Yanlış Anlatımları

Sanat ve sanata dair tanımlar birçok disiplinle ilintili olarak tartışmalı olmakla beraber hemen hepsinin beyanı erkekler tarafından edildiğinden sorunlu ve sonuçları ağır olmuştur. Sanatçı tanımı da bunlardan biridir ve genel olarak sanatçının betimlemelerinde dahi olma durumu göz önünde bulundurulmuştur bunun en yaygın olanı Immanuel Kant tarafından kitaplarımızda okutulmakta ve bizlere ve bilinçaltımıza ta en başından
Devamı

“Selfie” Sanat İçin midir Yoksa Toplum İçin mi?

II. Dünya Savaşı sonrasında gelen yıkıma ve olumsuzluğa bir cevap olarak 1957’de Düsseldorf’ta doğan ZERO akımı, bir avuç genç sanatçının savaşın durağanlığa sürüklediği sanat ortamında eserlerini sergileyecek galeri bulamamasıyla başladı. Sanatçı kimlikleriyle felsefe eğitimlerini birleştiren Alman sanatçılar Heinz Mack ve Otto Piene, “Sanat sıfırdan başlamalı” prensibiyle yola çıktılar ve karamsarlık havasından silkinerek her türlü yeni
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu