Tag Archives: Milli Mücadele

Türk Yazınında Kadın II: Halide Edip Adıvar

Türk yazınında kadın, Fatma Aliye’den sonra oldukça ilerleme kaydetmiş, “Hanımlara Mahsus Gazete” gibi yayınlar, Terbiye-i Nisvan gibi kuruluşlarla kadının sosyal hayata katılması desteklenmiştir. Bu dönemde “kadın ve eğitim” sorununa odaklanılmış, kadının anne olarak yeni nesilleri yetiştirmedeki rolü üzerinde durularak eğitimli toplum için eğitimli kadınların yetişmesi gerektiği mesajı verilmiştir. Bunun üzerine seçkin çevrede kadınların eğitimi konusu
Devamı

Milli Mücadele ve Amerikan Mandası Tartışmaları

Ecnebi bir devletin himaye ve sahabetini kabul etmek insanlık evsafından mahrumiyeti, acz ü meskeneti itiraftan başka bir şey değildir. Filhakika bu dereceye düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir ecnebi efendi getirmelerine asla ihtimal verilmez. (Atatürk, Nutuk) Amerikan mandası (mandat: Milletler Cemiyeti denetiminde sınırlı himaye ve yönetme yetkisi) konusunu, önce dış, sonra iç siyasi koşullar açısından ele
Devamı

Kuvay-i Milliye Kadınları

Dünyada hiçbir milletin kadını ‘Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim’ diyemez. Mustafa Kemal ATATÜRK urtuluş Savaşı’ndan sonra Atamız, Türk kadınından bu sözlerle bahsetmiş ve onları hakkettikleri gibi onurlandırmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda milletçe, dünyada emsali görülmemiş bir başarının da adı olmuştuk. Bu başarının sırrı olarak da karşımıza milli
Devamı

Kazananıyla Kaybedeniyle Cumhuriyet

  “…“Kabul!” sesleri üzerine tutanak okundu. Öneri dolayısıyla görüşüldü. Sonunda yasa, birçok milletvekilinin “Yaşasın Cumhuriyet!” sesleriyle alkışlanan söylevleriyle onaylandı.” Gazi Mustafa Kemal Paşa, Nutuk   u sözler sarf edildiğinde, on yıllardır ilm-i siyasetle ve makus talihle cebelleşen yorgun milletin tarihinde yepyeni bir sayfa açılıyordu. Sürecin aktörleri, aynı neslin çocuklarıydı. Mustafa Kemal’ler, Enver’ler, İsmet’ler, Fevzi’ler, Kazım’lar,
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu