Max Weber otorite türlerinin her birinin meşruluk tezini, ifade biçimine göre sınıflandırmaktadır. Buna göre meşru otoritenin üç saf türü vardır: rasyonel, geleneksel ve karizmatik. Weber’e göre kollektif bir varlık, sınıf veya tabakaya bağlı olmayan karizmatik liderlik bireye özgüdür. Birey odaklı tarih ve toplum düşüncesine atıflar, Weber’in bir liberal olarak etiketlenmesinin de önemli bir dayanağını oluşturur.
Devamı