Klasik Batı Müziği, diğer pek çok müzik türü gibi kendi içinde dönemlere ayrılır. Kronolojik açıdan bakıldığında müziğin bu türü üç ana periyot altında incelenebilir. Bunlar Erken Müzik Dönemi, Genel Uygulama Dönemi ve Modern Dönem’dir. Bu periyotlar da kendi içlerinde dönemlere ayrılır. Klasik Batı Müziği denince ilk akla gelen parçaların büyük bir çoğunluğu Genel Uygulama Dönemi’nde
Devamı